Mama in dojenček

(Foto: Profimedia)

Porodniški dopust traja za mamo natanko 105 dni, nastopi pa ga 28 dni pred predvidenim datumom poroda. Če tega ne stori, ji prosti dnevi po otrokovem rojstvu propadejo, razen če rodi pred predvidenim datumom poroda. Če na dan poroda še ni na porodniškem dopustu, se šteje z dnem rojstva otroka.

Porodniški dopust lahko ima oče ali kdo drug, če mama umre, zapusti otroka ali po mnenju zdravnika ni sposobna za delo.
Če mama še ni polnoletna in ima status vajenke, učenke, dijakinje ali študentke lahko z njeno privolitvijo ima porodniški dopust otrokov oče ali eden od starih staršev. Oče ali druga oseba ima pravico do porodniškega dopusta v obsegu 77 dni.

Kako do porodniškega dopusta?

Najprej morate dobiti od ginekologa potrdilo o predvidenem datumu poroda. 60 dni pred predvidenim datumom poroda na centru za socialno delo dobite obrazce za uveljavljanje pravice do porodniškega dopusta. 30 dni pred predvidenim nastopom porodniškega dopusta ginekologovo potrdilo pokažite delodajalcu. Če niste uspeli o tem obvestiti delodajalca, ker se je otročku mudilo na svet, storite to v treh dneh po porodu. Če boste še nekaj dni ostali v porodnišnici, naj to stori nekdo, ki vam je blizu v vašem imenu. Če boste kot oče ali druga oseba koristili porodniški dopust, o tem obvestite delodajalca v treh dneh, ko se pojavi vzrok za porodniški dopust.