družina

(Foto: iStockphoto)

Zakonski in družinski inštitut Novo mesto je bil ustanovljen leta 2005, od leta 2008 pa je prisoten tudi v Posavju z enoto Krško. Je zasebni zavod, katerega cilj so zadovoljujoči in osrečujoči medosebni odnosi. Takšne odnose pa lahko sklepate in razvijate ter ohranjate le, če ste najprej zadovoljni s sabo, odnosom do sebe in svojim življenjem. Hkrati pa odnosi, v katerih živite, vplivajo na to, kako se počutit, je povedala zakonska in družinska terapevtka Anica Koprivc Prepeluh.

V ta namen uporabnikom ponujajo psihoterapevtsko pomoč (individualna/partnerska/družinska terapija ali tudi vključitev v terapevtsko skupino) in druge preventivne dejavnosti, kot so delavnice, šole za starše, predavanja ipd. za različne ciljne skupine.

Psihoterapija je zdravljenje s pogovorom, ko si ob terapevtu lahko postavite nove temelje za soočanje z izzivi, stisko in bolečimi spomini, predelate problem in stare čustvene vzorce, ki poganjajo nefunkcionalne načine vedenja in spopadanja s stisko. Tako počasi prevzamete nadzor nad položajem, v katerem ste, pridobite novo varnost ter samozavest.

Srečna družina

(Foto: iStockphoto)

Psihoterapija je primerna oblika pomoči, ko se soočate s kakršno koli obliko nasilja (čustveno, ekonomsko, fizično, spolno ipd.), zasvojenostjo (alkohol in druge oblike zasvojenosti, tudi nekemične), partnerskimi in družinskimi konflikti, vzgojnimi težavami, izgubo partnerja (ločitev, smrt ipd.), nizko samopodobo, depresijo ali/in tesnobnimi motnjami, motnjami hranjenja, občutkom, da so se vaši odnosi "ohladili" in postali "rutina", občutkom, da nad življenjem nimate nobene kontrole in se vam vse le "dogaja", drugimi težavami, ki so povezane z medosebnimi odnosi in odnosom do sebe.

Vklučite se lahko tudi v njihove terapevtske skupine, kot so: terapevtska skupina, ženska v odnosih, skupina za ločene in vse, ki so izgubili partnerja, skupina za samske, skupina za mlade mamice.

Pri delu izhajajo iz relacijskega družinskega modela, ki temelji na predpostavki, da je človek bitje odnosov in kot tak od njih zaznamovan in v njih oblikovan, hkrati pa jih tudi sam oblikuje. Upanje za terapevtsko delo daje spoznanje, da je v varnih odnosih tudi v odraslosti možno preoblikovati določene nefunkcionalne čustvene, miselne in vedenjske vzorce in vzpostaviti nove, bolj zdrave in funkcionalne. Njihovi strokovnjaki so strokovno usposobljeni zakonski in družinski terapevti in imajo zagotovljeno tudi redno supervizijo svojega dela. Vključujejo se v raziskovalno delo s področja zakonske in družinske terapije in medosebnih odnosov. Prav tako izvajajo tudi supervizijo za druge strokovne delavce.

Družina

(Foto: iStockphoto)

Program Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju je pred kratkim prejel strokovno verifikacijo s strani Socialne zbornice Slovenije in tako postal edini na ta način strokovno potrjeni terapevtski program, namenjen razreševanju stisk ob nasilju v medosebnih odnosih, na področju Jugovzhodne Slovenije in Posavja. Sicer inštitut izvaja še dva terapevtska programa, in sicer Pomoč družinam, ki se srečujejo z zasvojenostjo, in Ko odnosi bolijo.