Čeprav majhno in na videz nebogljeno bitjece, ki pride na svet, stane mlade starše veliko denarja. Plače so nizke, oprema za novorojenčka pa je draga. Vsak evro pride še kako prav in mladi starši so veseli denarne pomoči, ki jim jo namenijo občine.

Vrtec

(Foto: iStockphoto)

"Veseli smo vsakega novega občana," je povedal Milan Čadež župan najbolj rodne občine pri nas. Za vsakega novorojenčka v občini Gorenja vas - Poljane namenijo kar 208 evrov.

Koliko denarja in, če sploh kaj, bo občina namenila za svoje občane za pomoč ob rojstvu, pa je odvisno od vsake občine posamezno, so nam povedali na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Družinski prejemki in starševska nadomestila ob rojstvu otroka so urejena oziroma določena v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Te pravice so: starševski dopust (porodniški dopust, očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka posvojiteljski dopust), starševsko nadomestilo, pravice iz naslova krajšega delovnega časa, pravica do plačila prispevkov zaradi zapustitve trga dela. Družinski prejemki pa so: starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka in delno plačilo za izgubljeni dohodek. Vse pravice in pogoji za njihovo uveljavitev so podrobneje opisani tudi na njihovi spletni strani, so še sporočili iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS.

Denarna pomoč občin

Obiskali smo nekaj občin in za Bibaleze.si vprašali, koliko denarja namenijo ob rojstvu novorojenčka in ali imajo vsi otroci zagotovljeno prosto mesto v vrtcu.

Brez denarne pomoči

Občina Žiri je ena redkih občin, ki ni še nikoli namenila ničesar za novorojenčke. Na občini pravijo, da težko iščejo razloge, zakaj je tako, pravijo pa, da bodo pričeli razmišljati tudi v tej smeri, da bi morda nekoč namenili kaj denarja tudi za mlade družine oziroma za nove občane, je povedal tajnik občine.

V občini pa nimajo varstva vsi otroci, katerih starši so oddali vlogo za vrtec, brez varstva ostane za en odelek otrok, pa čeprav so v letu 2005 zgradili nov vrtec.

"Lansko leto je bilo rojenih nekje med 60 in 65 otrok," je povedal tajnik Franci Kranjc. In dodal, da je največja težava zagotoviti vrtec vsem otrokom, ki še obiskujejo jaslični oddelek. Žal zanje iz leta v leto ni dovolj prostih mest.

Nasveti za mamice

(Foto: iStockphoto)

Najbolj rodna občina

Loško območje je znano po največji rodnosti pri nas, po zadnjih statističnih podatkih pa je občina Gorenja vas - Poljane najmlajša občina pri nas.

Občina Gorenja vas - Poljane nameni za vsakega novorojenčka 208 evrov. Starši izpolnijo vlogo, s katero pridejo na občino in sledi nakazilo denarja.

V lanskem letu se je rodilo 123 otrok in kljub velikemu številu rojstev ima vsak otrok možnost varstva. Župan Milan Čadež je povedal, da se zaveda denarne situacije, v kateri se nahajajo mlade družine, in ve, da vsakemu novemu staršu pomeni tak znesek veliko. Kot je še dodal, je cilj občine zagotoviti prosto vrtčevsko mesto vsakemu otroku.

Občina Ljubljana

V Mestni občini Ljubljana so se na osnovi Odloka o denarni pomoči, pomoč ob rojstvu otroka zagotovili socialno najšibkejšim občanom. Na ta način je višina pomoči lahko nekoliko višja kot pa, če bi jo namenili vsem, ne glede na socialni položaj. In sicer pomoč ob rojstvu otroka znaša 380 evrov, v lanskem letu pa jo je prejelo 82 otrok. Poleg tega je 669 otrok prejelo pomoč ob začetku šolskega leta (96.894 evrov), so povedali na Mestni občini Ljubljana.

Vlogo za dodelitev pomoči morajo zainteresirani nasloviti na pristojen center za socialno delo v Ljubljani, ki na osnovi kriterijev (do pomoči so upravičeni vsi, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po Zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tisti, ki do 30 % presegajo minimalni dohodek in imajo stalno bivališče v MOL), določenih v prej omenjenem odloku, odloči o upravičenosti do pomoči, je povedala Tilka Klančar, načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo MU MOL.


Plačevanje

(Foto: iStockphoto)

Najvišja denarna pomoč

Po naših podatkih občina Izola namenja najvišjo denarno pomoč. Od leta 2007 dalje staršem za vsakega rojenega otroka, ki ima stalno prebivališče v občini Izola, dodelijo enkratno denarno pomoč v višini 500 evrov.

V občini Izola menijo, da je sprejeta višina sredstev primerna za kritje sorazmernih stroškov, ki jih ima mlada družina ob rojstvu otroka, nam je povedal Blaž Maljevac iz izolske občine. Dodal je še, da so v lanskem letu zabeležili 183 rojstev.

V občini Koper namenijo 200 evrov, v občini Idrija 125 evrov, z občine Železniki pa so sporočili, da denarne pomoči ne dajejo, vsak novi mali občan pa dobi čestitko in knjigo.