Družina je osnovna enota družbe in skupaj z vključujočim trgom dela in mehanizmi socialne zaščite eden od treh glavnih stebrov katerekoli stabilne in trajno razvijajoče se družbe, so na Slovenski karitas zapisali v sporočilu za javnost. Vlaganje v družino je po njihovih navedbah vlaganje v stabilnost in vsestransko blagostanje naše družbe.

Družina

(Foto: Thinkstock)

Opozorili so, da je treba nujno uvesti in dopolniti politike za reševanje sedanjih demografskih težav v Sloveniji ter se soočiti z revščino in neenakimi možnostmi otrok v družinah, ki so socialno izključene in ogrožene. "Samo na Karitas prihaja po pomoč preko 20.000 družin z otroki. Tako stanje je za našo družbo nedopustno," so poudarili.

Kot so zapisali, bo v naslednjih mesecih še posebej pereča problematika nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto, ki je za mnoge starše preveliko breme. Velik problem je po njihovih navedbah tudi vključevanje otrok v neobvezne vsebine na področju kulture, glasbe, znanosti, športa in razvijanje različnih spretnosti, ki v prihodnosti predstavljajo prednost v nadaljnjem izobraževanju in zaposlovanju. "Večina dodatnih tovrstnih dodatnih aktivnosti je za socialno ogrožene otroke neizvedljiva," so opozorili.

Poleg materialne revščine pa po njihovih navedbah otrokom zelo veliko stisko povzročajo razveze, različne oblike zasvojenosti in duševnih težav staršev, prepuščenost ulici in elektronskim napravam ter prevelika poklicna obremenjenost in odsotnost njihovih staršev. Kot so prepričani v Karitasu, je zato nujno potrebna večja sistemska spodbuda k razvoju brezplačnih storitev za družine na področju svetovanja pri vzgojnih problemih, partnerskih stiskah in duševnem zdravju, ki bi pripomogle k bolj stabilnemu in vsestranskemu razvoju otrok.

"Naj bosta odločitev staršev za otroke in trud za njihov razvoj v družbi nagrajena in spodbujena tako materialno kot tudi vrednostno," so pozvali v Karitasu. Po njihovem prepričanje je neprimerno, da se tovrstne spodbude obravnava kot socialno pomoč, "saj ne gre za pomoč, ampak pravico vseh otrok do enakih pogojev za razvoj in življenje - ne glede na družino, v kateri živijo".