Družina in denar

(Foto: Reuters)

Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin je
v ponedeljek, 13. 11. 2017.

Izplačilo otroškega dodatka, dodatka za nego otroka lahko pričakujete v torek, 14. 11. 2017.

Izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila ter delnega izplačila za izgubljeni dohodek je v sredo, 15. 11. 2017.

Državna štipendija bo v petek, 10. 11. 2017.