Veliko lahko naredite že s tem, da kritiko zamenjate s pohvalo, spodbujate njegov trud in ustvarite pozitivno okolje za odraščanje.

Družina

K samozavesti malčka prispeva cela družina. (Foto: iStockphoto)

Otroci s pozitivno samopodobo so namreč bolj optimistični, realni in živijo bolj polno življenje. Samozavest pa je otrokovo najboljše orožje v današnjem svetu, polnem izzivov. Otrok, ki o sebi misli dobro, se lažje spopada s konflikti in je bolj odporen na stres, ki ga je danes vse več. V nasprotnem primeru pa bo ta hitreje predstavljal vir tesnobe, frustracije ter nerešljivo težavo.

Otroku je zato treba posredovati sporočilo kot »vse zmoreš«, kritiko zamenjati s pohvalo in ga pri njegovih dejanjih spodbujati, pravi ameriški psiholog, dr. David Sheslow. Starši torej igrajo izjemno pomembno vlogi pri oblikovanju otrokove samozavesti in samospoštovanja.

Začne se že zelo zgodaj …


Samozavest je zbir prepričanj in čustev, ki jih ima otrok o sebi. Najbolj preprosto povedano – je način, kako vidi in dojema samega sebe.

Samozavest se začne graditi že zelo zgodaj v življenju, ko se malček uči najbolj osnovnih stvari kot je, na primer, hoja. Včasih je pri učenju uspešen, včasih ne takoj in je potrebno več truda. Ne glede na to, kako hitro malček osvaja in spoznava nove stvari, je bistveno, da ima dovolj pozitivne podpore in spodbude, saj se ob tem razvija tudi njegov občutek za sposobnost spopadanja z izzivi. Kako intenzivno bo doživljal svoj uspeh, je odvisno tudi od tega, na kakšen način bodo njegov podvig sprejeli starši in bližnji. Lahko ga pohvalijo, lahko tudi ne. Sporočilo, ki ga posredujejo starši, oblikuje otrokovo samozavest.

Znaki zdrave in nezdrave samozavesti


Otrokova samozavest med odraščanjem z izkušnjami in učenjem niha. A kljub temu je dobro biti seznanjen z znaki, ki kažejo na zdravo ali nezdravo samozavest.

Nizko samozavest ima običajno otrok, ki ima odpor do spoznavanja in učenja novih stvari, govori o sebi negativno, kot na primer: »neumen sem«, »tega nikoli ne bom zmogel«; hitro odneha, je pretirano kritičen do sebe in razočaran. Otroci z veliko samozavesti pa se radi družijo z vrstniki, radi se učijo, so radovedni in optimistični.

Kako lahko vplivajo starši?

Otroci so zelo občutljivi na besede, ki jih slišijo, zato otroka iskreno hvalite in ne kritizirajte. Četudi mu kdaj pa kdaj ne uspe, pohvalite njegov trud in ga še naprej spodbujajte.

Bodite pozitiven zgled svojemu otroku, saj ste pravzaprav njegov učitelj. Če boste samozavestni vi, tudi vaš otrok s tem ne bo imel težav.

Če opazite, da vaš otrok o sebi nima dobrega mnenja, je negativen, spremenite njegovo mišljenje in ravnanje ter mu posredujte pozitivno sporočilo, ki ga bo preusmerilo.

Bodite spontani in zaupajte vase!

Ustvarite ljubeče in varno okolje za vzgojo in odraščanje.

Ponudite mu konstruktivne izzive in ga ob tem spodbujajte.

Z malo volje lahko vsak otrok razvije pozitivno samopodobo. Zapomnite si, da je samozavest otrokova dobra sopotnica tudi kasneje v življenju!

Nasmejana deklica

Naj bo vaš otrok optimističen, vesel in nasmejan! (Foto: iStockphoto)