Beračenje

Žrtve trgovine z ljudmi so tudi osebe, ki so prisiljene v beračenje. (Foto: Reuters)

Kaj je društvo Ključ? Kdaj je bilo v Sloveniji ustanovljeno in ali je povezano z drugimi organizacijami po svetu?

Društvo Ključ je nevladna, neprofitna humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju boja proti trgovini z ljudmi. Ustanovljeno je bilo novembra 2001, pri različnih projektih pa že deset let sodeluje s številnimi nevladnimi organizacijami (Astro – Antitrafficking Action (Srbija), Animus Association (Bolgarija), FIZ (Švica), Penisola Donne (Italija), Esperanza (Španija), Petra mreža in Crveni križ (Hrvaška), Sigurna ženska kuća (Črna Gora), LARA – inicijativa žena (Bosna), Otvorena porta (Makedonija), LaStrada (Ukrajina)) in medvladnimi (UNHCR, UNODC, IOM …). Aktivno sodeluje v slovenski neformalni mreži za nenasilje, in sicer kot partner Društva za nenasilno komunikacijo, društev Ženska svetovalnica in SOS telefon za otroke in ženske – žrtve nasilja ter Amnestyja Internationala Slovenije.

S čim se ukvarja in kaj želi doseči? Cilji, vizija, poslanstvo …

Društvo Ključ žrtvam trgovine z ljudmi (ne glede na spol, državljanstvo, etnično pripadnost) nudi različne oblike brezplačnih pomoči: svetovanje po telefonu, psihosocialno pomoč, le-to tudi pri umiku iz ogrožajoče situacije, krizne namestitve, slednje tudi v varni prostor, program (re)integracije, pomoč pri vzpostavljanju stika s policijo, spremljanje na sodišče, urejanje statusa v Sloveniji, pomoč pri navezovanju stika s sorodniki in sorodnimi nevladnimi organizacijami v domovini žrtev, pri organizaciji vrnitve v domovino, iskanju pogrešanih oseb. Društvo Ključ deluje na področju boja proti trgovini z ljudmi. Pomemben poudarek namenjamo preventivnim aktivnostim, saj menimo, da so ključne za ozaveščanje tako laične kot strokovne javnosti. Predvsem namenjamo pomembno vlogo ozaveščanju mladih, njihovih staršev ter šolskemu osebju, saj mladi ravno zaradi svoje mladosti spadajo med ranljive skupine, za katere si želimo, da bi vedeli čim več o pasteh trgovine z ljudmi ter samozaščitnih ukrepih. Eden naših glavnih ciljev je, da se o problematiki trgovine z ljudmi govori, da se prepozna čim več oblik trgovanja z ljudmi (prisilno beračenje, prisilno delo v gradbeništvu, kmetijstvu … prisilne poroke, prisilna prostitucija …), da se ozavesti dejstvo, da lahko žrtev trgovine z ljudmi postane vsakdo in da se ljudem, ki potrebujejo pomoč, pomaga.

Prostitucija

Eden glavnih ciljev društva Ključ je, da se o problematiki trgovine z ljudmi govori. (Foto: Thinkstock)

Kdo vse se lahko obrne na vas in kdo jim bo priskočil na pomoč?

Na našo svetovalno linijo lahko pokliče vsakdo, pomagala pa mu bo ena od naših svetovalk.

Kaj menite – Slovenci sploh vemo, kaj je trgovina z ljudmi?

Menimo, da so ljudje o problematiki vedno bolj ozaveščeni. Še vedno jih večina trgovino z ljudmi povezuje zgolj s prisilno prostitucijo, manj pa z drugimi oblikami, ki so ravno tako pogoste. Upamo, da z akcijami ozaveščanja (nazadnje s spletno trgovino Telesnica) vseeno premikamo zavedanje ljudi o tem, kaj trgovina z ljudmi je in vseh njenih pojavnih oblikah.

Kdo so žrtve? Kako lahko pomagamo mi, če vemo za osebo, ki je žrtev?

Žrtve trgovine z ljudmi so ženske, prisiljene v prostitucijo, moški, izkoriščani na deloviščih ter v kmetijstvu, romske deklice, prisiljene v poroke, otroci in odrasli, prisiljeni v beračenje … Če oseba izve za žrtev ali potencialno žrtev trgovine z ljudmi, je najbolje, da se z informacijo obrne na policijo, lahko pa kontaktira tudi društvo Ključ in lahko anonimno prijavo na policijo podamo tudi mi. Vsekakor pa je pomembno, da se ukrepa takoj, ko se zazna, da je oseba v ogroženi situaciji, in se ji tako pomaga.

Imate različne programe. Katere in kaj z njimi uresničujete?

1. PROJEKT: Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizne namestitve

V krizni namestitvi (pet dni) so nameščene žrtve, ki se morajo nemudoma umakniti iz ogrožajoče situacije in ki izrazijo željo po vrnitvi v domovino, če njihova izvorna država ni Slovenija. V primeru sodelovanja v predkazenskem postopku jo spremljamo pri podaji izjave na policiji in na pričanje pred preiskovalnim sodnikom. Zatem zagotovimo vozovnice, navežemo stik s sorodno organizacijo v domovini z namenom, da jo ob prihodu pričakajo in ji nudijo pomoč.

2. PROJEKT: Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitve v varnem prostoru

Projekt obsega nudenje brezplačnih oblik pomoči žrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju, in sicer z namestitvijo v varni prostor v obeh primerih, ko se žrtev odloči za sodelovanje v predkazenskem in kazenskem postopku ter tudi, ko te odločitve še ne more sprejeti. Varni prostor je namenjen izključno polnoletnim žrtvam trgovine z ljudmi (ženskam in moškim), mladoletne osebe se v varni prostor nameščajo le, ko je z njimi zakoniti zastopnik. Ves čas bivanja v varnem prostoru žrtvam zagotavljamo kontinuirano psihosocialno pomoč in spremljanje v druge institucije (druge nevladne organizacije, veleposlaništva in konzularna predstavništva, ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, upravne enote, izobraževalne ustanove). Nudimo tudi fizično varovanje, ko osebe ogrožajo kriminalci.

3. PROJEKT: (Re)integracija žrtev trgovine z ljudmi

Program je namenjen žrtvam trgovine z ljudmi, ki so prestale t. i. dobo okrevanja. Uporabnikom nudimo možnosti vključevanja v izobraževanje, nostrifikacijo že pridobljene izobrazbe, usposabljanje, pomoč pri pridobitvi delovnega dovoljenja in iskanju zaposlitve ter podporo pri širjenju socialne mreže, kar prispeva k vedno večji samostojnosti žrtev.

Srednješolci

Osnova projekta Vijolica so preventivne delavnice o trgovini z ljudmi po osnovnih in srednjih šolah na območju celotne Slovenije. (Foto: Thinkstock)

4. PROJEKT: Projekt Vijolica – kako se izogniti pastem trgovine z ljudmi

Osnova projekta so preventivne delavnice o trgovini z ljudmi po osnovnih in srednjih šolah na območju celotne Slovenije. Otroke seznanimo o obstoječih pasteh kot možnostih preslepitve, zlorabe in prisile v prostituiranje in druge oblike izkoriščanja s strani tretje osebe (s strani trgovcev z ljudmi). Podučimo jih o samozaščitnem vedenju, da se izognejo nevarnim situacijam.

5. PROJEKT: Projekt Telesnica

Društvo Ključ je preko provokativne, virtualne spletne trgovine Telesnica začelo z nepridobitno in brezplačno ustvarjeno akcijo ozaveščanja javnosti o problematiki trgovine z ljudmi. Slednja nazorno prikazuje, kako je dejansko videti trgovina, v kateri ljudje postanejo ''artikli''. Nekateri izmed ''artiklov'' virtualne spletne trgovine Telesnica so povzeti po resničnih ''artiklih'' – so odmevi zgodb resnične trgovine z ljudmi v Sloveniji. Projekt Telesnica smo razširili v preventivno obliko ozaveščanja in je namenjen mladim, dijakom tretjih in četrtih letnikov srednjih šol, ter odraslim. S pomočjo internetne predstavitve slušateljem nazorno opišemo resnične zgodbe žrtev trgovine z ljudmi, seznanimo jih s pastmi, ki jih trgovci z ljudmi nenehno spreminjajo, da bi žrtev čim bolj spretno preslepili in zlorabili. Predstavimo jim samozaščitne ukrepe, zato da bi slušatelji lahko sami preprečili situacije, v katerih bi se znašli v pasteh trgovine z ljudmi.
 

Svoje mnenje lahko izrazite na naši Facebook strani ali pa se nam samo pridružite s klikom na