Spolno nasilje

V Sloveniji je posiljena vsaka sedma ženska. (Foto: iStockphoto)

Društvo SOS telefon je namenjeno reševanju in lajšanju socialnih stisk in težav ter izvajanju različnih oblik psihosocialne pomoči za ženske in otroke - žrtve nasilja v družini ter partnerskih in sorodstvenih zvezah. Društvo deluje na področju socialnega varstva, na nacionalni ravni.

Programi Društva SOS telefon so:
- program SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja,
- program Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja,
- program Skupina za samopomoč za ženske, ki doživljajo nasilje.

Poleg osnovnih programov izvajajo tudi preventivne dejavnosti: ozaveščanje, izobraževanje in informiranje strokovne in širše javnosti o problematiki nasilja nad ženskami in nasilja nad otroki.

"Izvajalke programov in dejavnosti Društva SOS telefon smo zaposlene in prostovoljke, strokovno usposobljene in s specialnimi znanji za delo z ženskami in otroki - žrtvami nasilja," je povedala Dalida Horvat, strokovna vodja programa SOS telefona pri Društvu SOS telefon.

Kako do njih?

Ženske z izkušnjo nasilja lahko pridejo v stik z njimi tako, da pokličejo na SOS telefon: 080 / 11 55 (vsak delavnik od 12.00 do 22.00 in vsak dan od 18.00 do 22.00).

Na brezplačni telefonski številki so jim na voljo za telefonski svetovalni, anonimni, zaupni in informativni pogovor s strokovno usposobljeno svetovalko.

SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja je namenjen ženskam, otrokom, mladostnicam in mladostnikom, ki imajo izkušnje z nasiljem v družini, partnerskih ali sorodstvenih zvezah, na delovnem mestu ali v drugih odnosih. Namenjen je tudi vsem drugim, ki želijo pomagati žrtvam nasilja oziroma potrebujejo pomoč ali informacije v zvezi z nasiljem.
SOS telefon deluje na nacionalni ravni, kar pomeni, da nudijo pomoč uporabnicam in uporabnikom iz vse Slovenije.
Svetovalke na SOS telefonu so posebej usposobljene za delo z ženskami, otroki in vsemi drugimi, ki imajo izkušnjo z nasiljem.

Pretepanje s pasom

V Sloveniji je pretepena vsaka peta ženska. (Foto: iStockphoto)


Pomoč s svetovanjem

"Ženskam z izkušnjo nasilja na SOS telefonu pomagamo s svetovalnim pogovorom: čustveno in moralno podporo, analizo nasilnega odnosa, ozaveščanjem o njihovih pravicah in informiranjem o oblikah pomoči. Ženskam ponudimo tudi možnost našega posredovanja v njihovem imenu na institucijah, predvsem na centru za socialno delo in na policiji: podamo prijavo nasilja, vključimo se v obravnavo posameznega primera nasilja," pravi Horvatova.

Na SOS telefonu se lahko ženske - žrtve nasilja dogovorijo tudi za osebni svetovalni pogovor in zagovorništvo ženskam – žrtvam spolnega nasilja, vključitev v Skupino za samopomoč za ženske, ki doživljajo nasilje ali umik v Zatočišče Društva SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, ki se nahaja v Ljubljani, vanj pa sprejemamo ženske in otroke iz vse Slovenije.

Za otroke

Otrokom z izkušnjo nasilja lahko pomagajo s svetovalnim pogovorom na SOS telefonu in s posredovanjem na institucijah.

V Sloveniji veliko nasilja

Leta 1999 so nevladne organizacije, ki v Sloveniji delujejo na področju preprečevanja nasilja nad ženskami, ocenile, da je v Sloveniji vsaka peta ženska pretepena in vsaka sedma posiljena. Takrat je ta ocena naletela na buren odziv javnosti, ki je dvomila v tako pogostnost nasilja.

"Sodobne raziskave v Evropski uniji potrjujejo naše takratne ocene s statističnimi podatki: v državah Evropske unije je petina do četrtina vseh žensk vsaj enkrat v odrasli dobi doživela fizično nasilje. Več kot desetina žensk je doživela spolno nasilje z uporabo sile (Council of Europe, 2006).

Po oceni ženskih nevladnih organizacij je v Sloveniji najmanj 205.683 žensk žrtev telesnega nasilja. Ali z drugimi besedami: v tem trenutku več kot 10 % celotnega prebivalstva Slovenije oziroma 20 % vseh žensk v Sloveniji doživlja telesno nasilje.

Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve so v Sloveniji od leta 2000 do leta 2008 takratni ali bivši partnerji ali zakonci ubili ali umorili 75 žensk. Ali z drugimi besedami: 72 % vseh ubitih ali umorjenih v zakonski ali izvenzakonski partnerski zvezi je bilo ženskega spola!" poudarja Horvatova.

Spolno nasilje

Vsak otrok bi moral imeti brezskrbno otroštvo, a žal tudi v Sloveniji ni tako. (Foto: iStockphoto)

Sodelujte kot prostovoljka!

Če želite pomagati ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje, lahko z Društvom SOS telefon sodelujete kot prostovoljka. Prostovoljno delo je še posebej pomembno za izvajanje programa SOS telefon. Dve ekipi prostovoljk, ena v Ljubljani in druga v Celju, uporabnicam in uporabnikom omogočata 10-urno dostopnost SOS telefona med delavniki in štiriurno dostopnost ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Pogoji za opravljanje prostovoljnega dela v Društvu SOS telefon:
- ženski spol,
- starost vsaj 18 let,
- uspešno zaključeno osnovno usposabljanje za svetovalno delo na SOS telefonu.

Imate morda stvari (oblačila, posteljnino, brisače, pohištvo, igrače, šolske potrebščine, gospodinjske pripomočke, belo tehniko...), ki jih ne uporabljate več? Dobrodošle bodo v njihovem Zatočišču za ženske in otroke - žrtve nasilja.

V Ljubljani je pred kratkim zaživela tudi varna hiša, ki je prilagojena osebam z gibalnimi ovirami. Večino sredstev za njeno izgradnjo je prispevala Mestna občina Ljubljana.

Namenite del dohodnine Društvu SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja!

"Vlada Republike Slovenije je leta 2007 sprejela Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije. Gre za mehanizem, ki omogoča davčnim zavezankam in zavezancem za dohodnino, da od 0,1 % do 0,5 % svoje obračunane dohodnine namenijo za financiranje splošno koristnih namenov. Zaradi donacij, namenjenih od dohodnine, davčne zavezanke in zavezanci ne bodo plačali večje dohodnine. Znesek je namreč prispevek, ki ga država od davka na dohodek namenja za organizacije splošno koristnega namena. Če tega že niste storili, lahko še vedno izkoristite možnost in del svoje dohodnine namenite Društvu SOS telefon. Zagotavljamo vam, da bomo vaše donacije porabili premišljeno za programe pomoči žrtvam nasilja! Davčna številka Društva SOS telefon je: 61109894," je še pozvala Dalida Horvat.

Svoje mnenje zapišite na forum.