dominvrt

Imate otroka v vrtcu? To morate vedeti!

ŠOLA ZA STARŠE
0
12.12.2018, 9:10

Navajamo novosti pri vlaganju vlog za znižano plačilo vrtca, otroškega dodatka, subvencioniranja malic in kosil ter štipendij. S konkretnimi primeri, povezavami na vloge in razlago, kdaj je treba vložiti novo vlogo.

Imate otroka v vrtcu? To morate vedeti!

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se za pravice do znižanega plačila vrtca, ki se iztečejo v decembru 2018 ali pozneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice. Navedeno pomeni, da se vloge za podaljševanje pravic do znižanega plačila vrtca, če ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati, od 1. decembra 2018 dalje ne vlagajo, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice, je zapisano na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Preberite še: Pozor! Novo o porodniški, dodatkih, štipendijah

Če pa za pravico do znižanega plačila vrtca prosite prvič, je še vedno treba vložiti vlogo! Tudi, če je pravica na podlagi prve vloge zavrnjena, je treba vložiti novo vlogo. Podaljševanje pravice do znižanega plačila vrtca po uradni dolžnosti s strani centrov za socialno delo velja namreč samo za priznane pravice do znižanega plačila vrtca.

Na ministrstvu navajajo primera:

► če ste prvo vlogo vložili avgusta 2018 in izpolnjujete vse zakonsko določene pogoje, ste do znižanega plačila vrtca upravičeni od 1. septembra 2018 do 31. avgusta 2019. Če bo vaš otrok vrtec obiskoval še naprej, to je od septembra 2019 dalje, avgusta 2019 ni treba vložiti nove vloge, saj bo center za socialno delo po uradni dolžnosti odločil o nadaljnji upravičenosti do pravice. Torej, če imate otroka v vrtcu in so vam odobrili znižano plačilo, po novem ni treba znova vlagati vloge.

► če prvo vlogo vložite decembra 2018 in izpolnjujete vse zakonsko določene pogoje, ste do znižanega plačila vrtca upravičeni od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019. Če boste v obdobju uveljavljali spremembo, na primer izgubo plače julija 2019, bo center za socialno delo izdal novo odločbo za obdobje od 1. avgusta 2019 do 31. julija 2020. Morebitno vlogo vložite pri krajevno pristojnem centru za socialno delo (osebno, po pošti, elektronsko). Povezava tudi do drugih vlog (za štipendije, otroški dodatek, zavarovanje za starševsko varstvo ...

Če imate otroka že v vrtcu in ni sprememb (npr. izpad plače), vam ni treba znova vlagati vloge.
Če imate otroka že v vrtcu in ni sprememb (npr. izpad plače), vam ni treba znova vlagati vloge./ FOTO: Thinkstock

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo. Plačilo staršev v odstotku od cene programa za vloge in uvrstitve v dohodkovni razred:

Dohodkovni razred

Povprečni mesečni dohodek na osebo v evrih

Plačilo staršev v odstotkih od cene programa

1

do 185,45

0

2

od 185,44 do 309,05

10

3

od 309,06 do 370,86

20

4

od 370,87 do 432,67

30

5

od 432,68 do 545,98

35

6

od 545,99 do 659,30

43

7

od 659,31 do 844,73

53

8

od 844,74 do 1019,86

66

9

od 1019,87

77

Vir: Ministrstvo za delo, družino,socialne zadeve in enake možnosti

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 odstotkov). Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok. Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina njegovega stalnega bivališča. Prvo vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ za drugega otroka plačajo 30 odstotkov zneska, ki jim je določeno kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Če se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center odloči s posebno odločbo.

Avtomatično podaljševanje pravice se po novem uveljavlja tudi za druge pravice: do otroškega dodatka, državne štipendije ter subvencije malice in kosila. Če se upravičencu katera od naštetih pravic izteče decembra letos in pozneje, mu za podaljšanje ni treba več vložiti vloge, ker bo o podaljšanju odločil center za socialno delo po uradni dolžnosti. Če pa upravičenec prvič vlaga vlogo za priznanje omenjenih pravic, mora na predpisanem obrazcu vložiti vlogo - papirno ali elektronsko. Prav tako mora ves čas prejemanja pravice sporočati spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice. Povezava do vlog ...

Še vedno pa je treba oddati vlogo za ...

Novela pa ne vpliva na uveljavljanje ostalih pravic iz javnih sredstev, kot so denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, subvencija najemnine, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka plačila k družinskemu pomočniku. To pomeni, da mora upravičenec v decembru vložiti vlogo, če prvič uveljavlja pravico s 1. januarjem 2019, če želi podaljšanje priznanja pravice, ker se izteče 31. decembra letos, ali če mora sporočiti spremembo med trajanjem priznane pravice. Povezava so vlog ...

Na ministrstvu navajajo primer:

► upravičencu se z 31. decembrom 2018 izteče pravica do denarne socialne pomoči in otroškega dodatka. O podaljšanju pravice do otroškega dodatka bo avtomatično odločal center za socialno delo po uradni dolžnost in upravičenec ne vlaga vloge za podaljšanje pravice. Če pa želi od 1. januarja 2019 še nadalje prejemati denarno socialno pomoč, mora vložiti vlogo za podaljšanje najpozneje do 31. decembra letos.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij.
Omogoči piškotke

Komentarji (0)

Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. S klikom na gumb Spletno oko prijavite komentar, za katerega menite, da vsebuje sovražni govor.

Mussolinijev pravnuk, povratnik Berlusconi in ...
'Roglič in njegova ekipa prostora za napake ...
Špelin odziv na poplavo kritik: Ni vse tako, kot ...
Špelin odziv na poplavo kritik: Ni vse tako, kot ...
Za boljšo prebavo, manj kilogramov in sijočo kožo
Preprosta pomladna jed iz pečice
51-letna Julia Roberts v mini krilu dokazala, da ...
Umazana igra! Komisarji Rogliča ovirali namerno?
Kakšna srčna gesta! Miha Zupan in ostali ...
Taka bi bila Slovenija brez davkov
Delovna akcija: Takšno je stanovanje družine ...
Tako boste osrečili otroka!