Oče

(Foto: Thinkstock)

''Koliko dni traja očetovski dopust?''

Neplačani del dopusta se bo skrajšal, leta 2016 se je začelo postopno preoblikovanje neplačanega očetovskega dopusta v plačanega, in sicer se vsako leto 25 dni neplačanega dopusta preoblikuje v pet dni plačanega očetovskega dopusta.

Leta 2017 bodo očetje upravičeni do 50 koledarskih dni očetovskega dopusta, da bodo pomagali novopečeni mami, z njo skrbeli za novega družinskega člana.. Od tega jih bo 25 plačanih, za to boste prejeli očetovsko nadomestilo, preostalih 25 dni pa bo država plačala prispevke za socialno varnost.

''Kdaj ga lahko koristim?''

- Prvih 15 dni očetovskega dopusta morate kot otrokov oče koristiti do otrokovega šestega meseca.

- Od januarja 2017 pa imate kot oče pravico še do 10 dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga morate izrabiti neprekinjeno po koncu starševskega dopusta, najkasneje do konca prvega razreda osnovne šole otroka.

- Ostalih 25 dni, za katere boste imeli plačane prispevke, lahko izkoristite do otrokovega tretjega leta.

''Ali sem upravičen do očetovskega dopusta?''

- Če ste oče novorojenčka, ki prvič uveljavlja pravico do očetovskega dopusta (veljajo vloge vložene po 1. 1. 2017), ste upravičeni do očetovskega dopusta.

- ''Plačane dneve očetovskega dopusta po novi ureditvi pa bodo lahko uveljavljali tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso v celoti izkoristili neplačanega dela očetovskega dopusta, tudi če so v letu 2016 že pridobili pravico do 5 plačanih dni. Če so jih že izkoristili, bodo imeli možnost izrabiti še 5 dni. Če pa teh 5 plačanih dni še niso izkoristili, pa bodo lahko izrabili 10 dni v strnjenem nizu. Za tiste očete, ki imajo otroka starejšega od treh let, pa nova ureditev ne velja, saj pravice do neplačanega dopusta, ki se preoblikuje v plačani dopust, več nimajo oziroma je ne morejo uveljavljati,'' navaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

'Kje lahko uveljavljam očetovski dopust?'

Vlogo oddate na centru za socialno delo in počakate na odločbo. Dodajajo pomembno informacijo: ''V vlogi še ni potrebno navesti datumov izrabe dopusta. Po izrabi oče sporoči datume na center za socialno delo zaradi izplačila nadomestila.''

Oče

(Foto: Thinkstock)