Oče

(Foto: Profimedia)

V zadnjih desetletjih tudi v Sloveniji zaznavamo spremembe na področju očetovstva. Očetje se danes v primerjavi s prejšnjimi generacijami moških bolj vključujejo v družinsko življenje. Želijo si več časa preživeti z otroki in družino. Prav tako se bolj vključujejo v skrb in vzgojo otrok, poudarjajo v Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

Po njihovih navedbah se obrat od očeta kot glavnega hranitelja družine k skrbnim in enakopravnim očetom kaže v praksah očetovanja, ki se začnejo že pred rojstvom otroka, npr. z aktivnostmi v času partnerkine nosečnosti. "Rečemo lahko, da so moški v Sloveniji vedno bolj odgovorni očetje, le okolje jih mora kot take prepoznati in jih podpreti," so dodali.

V letu 2012 je po njihovih navedbah plačani očetovski dopust, torej 15 dni, koristilo 84 odstotkov očetov, neplačani dopust, torej 75 dni, pa 31 odstotkov očetov. Ženske pa v veliko večji meri izkoristijo ukrepe, ki so spolno nevtralni, denimo dopust za nego otroka.

Generalna skupščina Združenih narodov je 15. maj razglasila za mednarodni dan družin leta 1993, da poudari pomen, ki ga mednarodna skupnost namenja družinam.