V Sloveniji se je v letu 2014 rodilo 21.165 otrok (10.928 dečkov in 10.237 deklic), kar je skoraj toliko kot v letu 2013 (oz. 54 več). Tako je tudi vrednost osnovnega kazalnika rodnosti, ki pove, koliko otrok povprečno se rodi v posameznem letu na 1000 prebivalcev, v tem letu ostala enaka kot v letu 2013: 10,3.

Dojenček

(Foto: Thinkstock)

Celotna stopnja rodnosti, to je povprečno število živorojenih otrok na eno žensko v rodni dobi, je za lani znašala 1,58, kar je enako kot v letu 2012. Približno enake vrednosti je Surs beležil tudi konec osemdesetih let prejšnjega stoletja. Vrednosti tega kazalnika v zadnjih desetih letih počasi naraščajo, a se v Sloveniji še vedno srečujemo z zoženo reprodukcijo, ob tem navajajo na Sursu.

Od vseh žensk, ki so rodile lani, jih je bilo 54,5 odstotka starih 30 ali več let. Najstnic, torej mlajših od 20 let, je bilo odstotek. Najbolj rodna skupina v lanskem letu so bile - tako kot v zadnjih nekaj letih - ženske, stare od 25 do 29 let. Kot navajajo na Sursu, so te ženske v povprečju rodile 111 otrok na 1000 žensk, sledile pa so jim ženske, stare med 30 in 34 let, ki so rodile 105 otrok na 1000 žensk.

V Sloveniji se je lani rodilo povprečno 58 otrok na dan. Najmanj se jih je rodilo v nedeljo, 7. septembra, in sicer 29, največ pa v ponedeljek, 14. julija, ko se jih je rodilo kar trikrat več - 87. Ob sobotah in nedeljah se navadno rojeva manj otrok, po 12 ali 11 odstotkov, med tednom pa vsak dan približno 15 odstotkov. Na rojstni dan svojih mamic se je rodilo 93 otrok, osem mamic je lani rodilo dvakrat, poleg tega so se lani trikrat rodili trojčki, 351-krat pa dvojčki.

Največ novorojenih dečkov je lani že 16. leto zapored dobilo ime Luka, največ deklic pa ime Eva. Ta kombinacija je bila najpogostejša tudi v letu 2010. Med prvimi petdesetimi najpogostejšimi dekliškimi imeni sta svojo uvrstitev v primerjavi z letom 2013 najopazneje spremenili imeni Sofia (s 66. na 48. mesto) in Mila (s 45. na 27. mesto), med deškimi imeni pa Adam (s 73. na 50. mesto) in Bine (s 60. na 42. mesto).

Naravni prirast v Sloveniji je bil tudi v letu 2014 - tokrat že deveto leto zapored - pozitiven: rodilo se je 2279 prebivalcev več, kot jih je umrlo. V primerjavi z letom 2013 je bil naravni prirast večji za 502 osebi.

Kaj izbor imena govori o vas?

dojenček spi

(Foto: Profimedia)