Otroka

(Foto: Profimedia)

Svet Mestne občine Kranj je na svoji zadnji seji pred poletnimi počitnicami junija sprejel sklep o dodelitvi koncesij na področju predšolske vzgoje za štiri oddelke do leta 2020, ker občina zaradi prostorske stiske vrtcev ne more zagotoviti dodatnih prostih mest za otroke prvega starostnega obdobja v okviru javne službe zaradi prostorske stiske vrtcev.

Do takšne rešitve so kritični v občinski organizaciji SD. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, razumejo obremenjenost in prostorsko stisko Kranjskih vrtcev, vendar so prepričani, da bi lahko znotraj občine našli primernejšo rešitev za prostorsko stisko in zagotovitev dodatnih oddelkov za nemoteno opravljanje javne službe predšolske vzgoje v Kranju.

Ena takšnih rešitev bi lahko bila prazna Trgovska šola Kranj na Hujah, kjer so prostori vzdrževani in bi lahko z malo sredstvi do jeseni v njih uredili deset novih oddelkov za več kot 140 otrok. Občina pa ima očitno s prostori drugačne načrte in jih namerava ponuditi v uporabo privatnim podjetniškim iniciativam, ki bi jih bilo po mnenju SD bolje umestiti v mestno jedro, kar bi vplivalo na oživitev centra.

Dolgoročno rešitev bi lahko predstavljala tudi nekdanja Ekonomska šola pri Prešernovem gaju, ki prazna propada že deset let. Na občini pa so za STA pojasnili, da žal trenutno zaradi velikih projektov, kot sta Gorki in vodovod Bašelj - Kranj, občina nima sredstev za dodatne investicije v vrtce. Zato je edini način, da se razpiše koncesija.

V SD na drugi strani menijo, da bo dodelitev in izvajanje koncesije imelo za občino večje finančne posledice, kot bi jih imela na primer preureditev prostorov v bivši Trgovski šoli Kranj z organizacijo dela javne službe. Vrtci s koncesijo naj bi namreč imeli višjo ekonomsko ceno in s tem nivo doplačila občine.

Na občini pa poudarjajo, da bi za to, da bi lahko uredili oddelke javnega vrtca, morali zagotoviti dodatna finančna sredstva za investicijo in opremo vrtca, še vedno pa bi morali zagotavljati sredstva za razliko med ceno programa in plačilom staršev, kar zagotavljajo koncesijskim vrtcem. Zato bi bil strošek vzpostavitve oddelkov javnega vrtca mnogo višji.

Ob tem je po mnenju SD podelitev koncesije za pet let zagotovo predolgo obdobje, saj bi v tem času občina lahko našla sredstva za ureditev novih prostorov za javne vrtce. Pomisleke glede dodeljevanja koncesij pa imajo v stranki tudi zato, ker so programi koncesionarjev lahko "nesprejemljivi za javno izobraževanje, kar bo praktično nemogoče nadzorovati".

Igralnica

(Foto: Profimedia)