Očka in hči

(Foto: iStockphoto)

Program Neverjetna leta predstavlja način, kako lahko starši zagotovijo svojim otrokom najboljši možni začetek v življenju in podprejo močan odnos s svojim otrokom, na katerem temeljita dobro sodelovanje in zdrav otrokov razvoj, je danes poudarila strokovna vodja projekta Neverjetna leta Marija Anderluh.

Program nadalje po njenih besedah pomeni dolgoročen vložek v otrokovo zdravje in njegov uspeh v šoli. Otrok se skozi programe uči nadzora svojih čustev in doživljanj, socialnih veščin, ki jih bo potreboval v življenju, in tehnik reševanja problemov, je pojasnila.

Program deluje preventivno in preprečuje vedenjske težave pri otrocih, v pomoč pa je tudi staršem tistih otrok, ki že kažejo vedenjske težave in ki imajo motnje pozornosti.

V program, v okviru katerega se skupina deset do 12 staršev sestane na 15 do 20 tedenskih srečanjih po dve uri, se je do zdaj vključilo več kot 550 staršev. Spodbujajo jih, da so pozorni na otrokova pozitivna vedenja, da otroka pohvalijo in vpeljujejo dnevne rutine.

Starši v skupini po besedah Anderluhove sami odkrivajo, kaj njihovim otrokom najbolj pomaga. Ključne pa so domače aktivnosti, saj brez teh ni sprememb, je opozorila.

V prihodnje načrtujejo tudi uvedbo programov, ki bi se osredotočili na otroke v starosti od osem do 12 let, zatem pa še programe za učitelje, je napovedala.

Po njenih besedah si država prizadeva za sistematično ureditev skrbi za duševno zdravje. Predlog resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja tako predvideva 25 centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov, prav tako pa tudi programe starševstva.

Ministrstvo za zdravje sofinancira program Neverjetna leta od septembra lani do novembra 2019 v vrednosti skoraj 330.000 evrov. Pred tem se je v Sloveniji od marca 2015 do oktobra 2016 pilotno izvajal s pomočjo Norveškega finančnega mehanizma.

V programu poleg javnega zavoda Mala ulica - Centra za otroke in družine v Ljubljani sodeluje še osem partnerskih organizacij.

V omenjenem javnem zavodu zdaj poteka že tretja skupina programa za predšolske otroke Dino šola. Šest otrok se s pomočjo dveh voditeljic uči prepoznavanja svojih čustev in reševanja težav. Tako denimo odgovarjajo na vprašanje, kaj storiti, ko jim nekdo v vrtcu vzame igračo, je povedala direktorica javnega zavoda Eva Strmljan Kreslin.