Tek

Države so se zavezale, da bodo ščitile in zagotavljale otrokove pravice ter sprejemale in izvajale politike, ki bodo vedno upoštevale največjo korist otrok. (Foto: iStockphoto)


V Sloveniji še vedno ni posebnega varuha ali namestnika varuha, ki bi se ukvarjal izključno s pravicami otrok, je za STA dejala predstavnica za odnose z javnostmi v Unicefu Slovenija Maša Gorjup. Kot pravi, potrebujemo posebnega varuha za otroke, ki se ne bi omejeval samo na obravnavanje prejetih pritožb, temveč bi se dejavno zavzemal za varovanje in uveljavitev pravic otrok kot družbene skupine.

Glede na to predlagajo imenovanje namestnika ali namestnice varuhinje, ki bi bil pristojen izključno za področje otrokovih pravic in bi vodil samostojen oddelek za otrokove pravice.

Družina

"Otroci imajo samo eno priložnost za normalen razvoj, zato mora biti zaveza, da jih zaščitimo pred revščino, spoštovana tako v dobrih kot slabih časih." (Foto: Profimedia)

Poleg tega opozarjajo, da je Generalna skupščina OZN leta 2011 sprejela izbirni protokol o pritožbenem postopku h konvenciji o otrokovih pravicah, ki posameznikom iz držav pogodbenic izbirnega protokola omogoča, da se v primeru kršitev pravic otrok po izčrpanju pravnih sredstev v domovini obrnejo na Odbor OZN za otrokove pravice s sedežem v Ženevi. Unicef Slovenija predlaga, da Slovenija v najkrajšem možnem času ratificira izbirni protokol in s tem zaščito otrokovih pravic postavi še na višjo raven.

Poudarja tudi, da morajo biti otroci obvarovani pred revščino. "Otroci imajo samo eno priložnost za normalen razvoj, zato mora biti zaveza, da jih zaščitimo pred revščino, spoštovana tako v dobrih kot slabih časih," opozarja Gorjupova.

Svetovni dan otrok obeležujemo 20. novembra v spomin na 20. november 1959, ko je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela deklaracije o otrokovih pravicah, ter na 20. november 1989, ko je sprejela konvencijo o otrokovih pravicah.

Konvencija kot zavezujoča pogodba mednarodnega prava uzakonja univerzalna načela za vse otroke brez izjem. Kot je spomnila Gorjupova, so jo ratificirale vse države razen ZDA in Somalije. Države podpisnice so se zavezale, da bodo ščitile in zagotavljale otrokove pravice ter sprejemale in izvajale politike, ki bodo vedno upoštevale največjo korist otrok.

V Sloveniji na položaj otrok še posebej opozarjamo prvi teden v oktobru, v tednu otroka, začne pa se z dnevom otroka. Ta sledi priporočilu Generalne skupščine ZN, naj si vsaka država izbere svoj dan otroka.