Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič je za STA zapisala, da nameravajo urediti dostop in parkirišča na območju med vrtcem in stavbo nekdanje vojašnice ter da izvajalec ob prenovi tamkajšnje ceste ni poskrbel za ustrezen dostop do vrtca.

Občina ga je zaradi tega večkrat opozorila in namerava ob izvajalčevem nadaljnjem nespoštovanju pogodbenih določil ustrezno ukrepati.

otroci v vrtcu

(fotografija je simbolična) (Foto: Thinkstock)

Po županjinem mnenju enota na Majerju drugače izpolnjuje pogoje delovanja in dopolnjuje tovrstne črnomaljske zmogljivosti, črnomaljska občinska uprava pa sledi omenjenim potrebam v občini. Sicer pa bodo prostorsko stisko v vrtcih nekoliko omilili z rekonstrukcijo in dograditvijo Osnovne šole Dragatuš, kjer načrtujejo dva nova oddelka.

Končujejo tudi dokumentacijo za nadomestno gradnjo v črnomaljski vrtčevski enoti Loka, ki je odvisna od denarne podpore, ki bo znana po potrditvi oz. uskladitvi dokumentacije s pristojnim ministrstvom. V razvojni načrt so uvrstili drugi del gradnje vrtca Črnomelj, je še sporočila Čemas Stjepanovičeva.

Na spletni strani črnomaljskega radia Odeon so pred nekaj dnevi objavili na županjo naslovljeno odprto pismo staršev enega od otrok, ki obiskuje omenjeno vrtčevsko enoto, in v njem opozorili, da otroci bivajo v improviziranih zabojnikih, ki so stojijo v degradiranen in neprimernem propadajočem okolju oz. da morajo skupaj z zaposlenimi bivati v začasnih in neprimernih prostorih.

Enota tudi nima zunanjih igral, za otroško igro zunaj montažne zgradbe je na voljo zgolj manjši ograjen prostor, dovoz in parkirišče pred stavbo pa sta neurejena, makadamska in luknjasta, so med drugim zapisali.

Ravnateljica črnomaljskega Vrtca Otona Župančiča Petra Pezdirc Stopar je omenjenemu stanju za STA večidel pritrdila in pojasnila, da so montažno stavbo na območju zapuščene vojašnice zgradili za šolo otrok bosanskih beguncev, pred skoraj 20 leti pa je občina v tej začasno naselila vrtec.

Rešitev za omenjeno stanje bi sicer prinesla selitev majerske enote v bližnjo vrtčevsko enoto Loka, kjer občina načrtuje novogradnjo in okrepitev tovrstnih zmogljivost, je še dejala Pezdirc Stoparjeva.