Vrtec

(Foto: Profimedia)

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca določa, da bi morali za vsakega otroka zagotoviti praviloma štiri kvadratne metre notranje igralne površine, vendar ne manj kot tri.

Občina želi zdaj s sklepom kot ustanoviteljica odločiti o manjši notranji igralni površini, če v vrtce ne morejo sprejeti vseh vpisanih otrok. Na ljubljanski občini namreč od leta 2006 beležijo povečano rodnost in s tem povečan vpis predšolskih otrok v javne vrtce na območju Mola.

Površina sicer ne sme biti manjša od treh kvadratnih metrov za starostno skupino do drugega leta, 2,6 kvadratnega metra za otroke od drugega do tretjega leta in 1,75 kvadratnega metra na otroka od tretjega leta do vstopa v šolo.

Ljubljanski vrtci so v prvem roku za prihodnje šolsko leto razpisali okvirno 3080 prostih mest. Število prostih mest pa se bo povečalo, ko bodo vrtci oblikovali oddelke glede na starostno strukturo sprejetih otrok in bo znano končno število otrok, ki se bodo jeseni vključili v osnovno šolo.

V letu 2015 bodo, kot piše v občinskem gradivu, odprli sedem novih oddelkov v Tehnološkem parku, v naslednjih dveh letih pa še načrtujemo izgradnjo nove enote Vrtca Pedenjped v Kašlju z osmimi oddelki in prizidek s tremi oddelki v Vrtcu Galjevica.

Če sklepa mestni svet danes ne bo sprejel, bi morali vrtci oblikovati oddelke z zmanjšanim številom otrok in zmanjšati število vključenih otrok v vrtce za 632 otrok že v letošnjem septembru, opozarjajo na občinskem oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Ljubljanske javne vrtce trenutno obiskuje 13.348 otrok, v tem šolskem letu je na enega povprečno 2,42 kvadratnega metra notranje igralne površine.