Pisanje

(Foto: iStock)

Članice združenja bodo učencem predstavile svoje abecede, pisavo in napisale nekatere uporabne besede z roko. Tako bodo mladi spoznali, kakšno pisavo imajo Francozi, Japonci, Črnogorci, Indijci, Američani, Avstrijci, Romuni, Hrvati in Egipčani. Dijakom in učencem bodo še pojasnile, da je pisava del nacionalne kulture, ki se od države do države razlikuje.

V društvu menijo, da je pisanje z roko nekaj zelo osebnega in izraz naše samopodobe. "Je fizični način izražanja misli in način komuniciranja z drugimi. Pisanje z roko ni nekaj, kar nam je dano, tega smo se naučili. Značilno je za človeka," so sporočili.

Mednarodni dan pisanja z roko so najprej začeli obeleževati leta 1980 v ZDA. Za mednarodni dan so izbrali 23. januar, saj se je takrat rodil John Hancock, prvi podpisnik ameriške deklaracije o neodvisnosti. Tej pobudi so se pridružili na Nizozemskem, v Švici, Angliji, Indiji in v nekaterih drugih državah, tudi v Sloveniji.