Poročilo, ki so ga predstavili danes, je pripravil Unicefov raziskovalni center Innocenti. Poročilo razvršča 41 držav OECD in EU glede na spremembe v revščini otrok od leta 2008 do vključno 2012. Obenem preučuje tudi spremembo deleža mladih, starih med 15 in 24 let, ki se ne izobražujejo, niso zaposleni ali vključeni v poklicno usposabljanje.

Žalost

(Foto: Profimedia)

V 23 od 41 držav se je revščina otrok od leta 2008 povečala. Slovenija se je uvrstila na 26. mesto na lestvici sprememb v revščini otrok. V tem obdobju je v državi pod prag revščine zdrsnilo dodatnih 7000 otrok. To je primerljivo s 318 dodatnih razredov osnovnošolskih otrok. Spodbuden je podatek, da se je v enakem obdobju revščina starejših znižala za 1,8 odstotne točke, kar kaže na učinkovito oblikovane ukrepe za to skupino, navajajo v Unicefu.

Recesija je izjemno močno prizadela mlade med 15. in 24. letom starosti, ki se ne izobražujejo, niso zaposleni in niso vključeni v poklicna usposabljanja. V mnogih državah je njihov delež močno narasel. Slovenija se uvršča na 30. mesto. V Sloveniji se je od leta 2008 zelo povečala tudi brezposelnost mladih za 11 odstotnih točk, in sicer na 21,6 odstotkov populacije, kar je po mnenju Unicefa zelo zaskrbljujoče.

Številne razvite države so v času recesije na področju prihodka gospodinjstva močno nazadovale. Za Slovenijo se ocenjuje, da je za otroke izgubila štiri leta prihodkovnega napredka.

Unicefovo poročilo vključuje tudi podatke Gallupove svetovne ankete o posameznikovi oceni lastnega ekonomskega položaja od začetka krize in zadovoljstva z življenjem. Slovenija se od 41 držav uvršča na 32. mesto. Od štirih kazalnikov se Slovenija najbolje uvršča glede zadovoljstva z življenjem, in sicer na 12. mesto. Najslabše pa se uvršča pri možnostih za učenje in razvoj otrok, in sicer na 39. mesto. Vsi kazalniki, razen zadovoljstva z življenjem, so se poslabšali med letoma 2007 in 2013.