Bolan otrok - 5

"V skoraj vseh spremembah zakonov z zdravstvenega, socialnega ali proračunskega področja, ki smo jim priča v zadnjih letih, prihaja do kršitev pravic bolnih otrok." (Foto: Profimedia)


"V skoraj vseh spremembah zakonov z zdravstvenega, socialnega ali proračunskega področja, ki smo jim priča v zadnjih letih, prihaja do kršitev pravic bolnih otrok," v današnjem sporočilu za javnost opozarjajo v združenju.

Kot primer izpostavljajo interventni zakon v zdravstvu, ki ga je vlada sprejela minuli teden. Ta določa, da tudi v primeru, ko se v tujini zdravi otrok, mlajši od petih let, starš, ki ga spremlja na zdravljenju, ni upravičen do povračila stroškov za sobivanje z otrokom v zdravstvenem zavodu.

Otrok brez spremstva staršev ne more koristiti pravic do zdravljenja v tujini, ki mu jih sicer zagotavlja direktiva, opozarjajo v združenju. Zakonodajalce zato pozivajo k spremembi določb zakona in da zagotovijo, da bo sobivanje staršev - ki po njihovem prepričanju lahko vključuje tudi zgolj možnost namestitve brez hrane - omogočeno vsem otrokom do 18. leta starosti, ki to potrebujejo ne glede na to, kje se bodo zdravili.
Zahtevajo tudi, naj se tistemu staršu, ki spremlja otroka v času bivanja v bolnišnici, omogoči koriščenje bolniškega dopusta.
Opozarjajo na neenake možnosti hudo bolnih otrok za izobraževanje. V zvezi s tem so že pisali ministru za izobraževanje Jerneju Pikalu in zahtevali spremembo zakonodaje. Na ministrstvu so na podlagi njihovega poziva že oblikovali delovno skupino, ki bo oblikovala sistemske rešitve v izobraževanju otrok s posebnimi potrebami.

Združenje opozarja tudi na nekatera druga vprašanja, ki bi jih bilo treba urediti v zdravstveni zakonodaji. Med drugim že dolgo pozivajo, naj otroci postanejo samostojni nosilci pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, da torej ne bodo več zavarovani po starših. To je že ves čas vir težav predvsem v primerih, ko starši nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja.

Pediatri "izumirajo", 24-urno pediatrično zdravstveno varstvo ni več zagotovljeno po vsej Sloveniji. Poleg tega starši zaradi pomanjkanja pediatrov na nekaterih območjih svojim otrokom ne morejo zagotoviti zdravnika pediatra, ampak jih obravnavajo splošni oz. družinski zdravniki, opozarjajo v združenju. Ker ti nimajo toliko prakse in znanj za obravnavo otrok, se je po navedbah združenja že povečalo število nepotrebnih hospitalizacij in pregledov v specialističnih pediatričnih ambulantah. Zato ministrstvo za zdravje pozivajo, naj zagotovi, da bodo vsi otroci še naprej imeli osebnega zdravnika pediatra.

Te dni pa je glavna tema v Sloveniji ...