Plačevanje položnic

Boste sedaj lažje plačevali položnice? (Foto: Thinkstock)

Po mnenju koalicije so spremembe socialne reforme korak v smeri večje socialne pravičnosti, opozicija, ki sicer priznava nekatere dobre plati sprememb, pa vladi zameri dodatno zapletanje zakonodaje in nedorečenost finančnih posledic zakonskega predloga. Da bo socialna zakonodaja kljub spremembam še naprej ostala nepregledna, so menili tudi v koaliciji.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je poudarila, da so spremembe, ki jih prinašata noveli zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in zakona o socialno varstvenih prejemkih, le prvi, najnujnejši korak k prenovi socialne zakonodaje.

Po besedah Kopač Mrakove bo ministrstvo v prihodnjem letu pripravilo celovito prenovo, ki bo šla v smeri poenostavitve postopkov pri uveljavljanju pravic, kar bo razbremenilo tako upravičence kot centre za socialno delo. Ministrica je pri tem opozorila na ključne spremembe, ki zadevajo upoštevanje dohodka in premoženja.

Pri izračunu vseh socialnih prejemkov se bo po novem upošteval bolj realen gmotni položaj vlagateljev kot sedaj, ko se upoštevajo podatki iz dohodninske odločbe za preteklo ali celo predpreteklo leto, je dejala Kopač Mrakova. Prav tako se v dohodek družine ne bo štel celotni otroški dodatek. Ministrica je izpostavila tudi ugodnejši način upoštevanja dohodka od študentskega dela.

Vlada je sicer spremembe socialne reforme potrdila v začetku oktobra. Večina sprememb bo po napovedih ministrstva začela veljati 1. januarja 2014, ostale, ki terjajo zahtevnejše informacijske prilagoditve, pa 1. septembra 2014.

Prejemniki denarne socialne pomoči bodo že 1. januarja imeli pravico, da se jim na novo izračuna pravica do otroškega dodatka, subvencije za vrtec in državna štipendija.

Na ministrstvu za delo so pripravili izračune, kako bo uveljavitev sprememb socialne reforme vplivala na višino socialnih transferjev za posamezne vrste družin.

Družina

Prejemniki denarne socialne pomoči bodo že 1. januarja imeli pravico, da se jim na novo izračuna pravica do otroškega dodatka, subvencije za vrtec in državna štipendija. (Foto: Profimedia)

→Enostarševska družina z dvema otrokoma, enim osnovnošolcem in enim mladoletnim srednješolcem, katere dohodek znaša 600 evrov in je brez premoženja, sedaj dobi 275,85 evra otroškega dodatka. Po novem bo enaka družina dobila 267,50 evra otroškega dodatka, 2,46 evra denarne socialne pomoči in 95 evrov državne štipendije, kar skupaj znaša 364,96 evra in je za 89,11 evra več kot sedaj.

→Enostarševska družina z dvema otrokoma, enim osnovnošolcem in enim mladoletnim srednješolcem, katere dohodek znaša 1000 evrov in je brez premoženja, sedaj dobi 213,10 evra otroškega dodatka. Po novem bo enaka družina dobila 205,05 evra otroškega dodatka in 65 evrov državne štipendije, kar skupaj znaša 270,05 evra in je za 56,95 evra več kot sedaj.

→Dvostarševska družina z dvema otrokoma, enim osnovnošolcem in enim mladoletnim srednješolcem, katere dohodek znaša 600 evrov in je brez premoženja, sedaj dobi 294,04 evra otroškega dodatka in 100,54 evra denarne socialne pomoči, torej skupaj 394,58 evra. Po uveljavitvi sprememb bo enaki družini pripadlo 240,04 otroškega dodatka, 176,39 evra denarne socialne pomoči in 95 evrov državne štipendije, kar je skupaj 511,43 evra oz. 116,85 evra več kot sedaj.

→Dvostarševska družina z dvema otrokoma, enim osnovnošolcem in enim mladoletnim srednješolcem, katere dohodek znaša 1000 evrov in je brez premoženja, sedaj dobi 250,77 evra otroškega dodatka. Po uveljavitvi sprememb bo enaki družini pripadlo 205,77 evra otroškega dodatka in 95 evrov državne štipendije, kar je skupaj 300,77 evra oz. 50 evrov več kot sedaj.

→Dvostarševska družina z dvema otrokoma, enim osnovnošolcem in enim mladoletnim srednješolcem, ki ima 1000 evrov in 50.000 evrov premoženja, pa sedaj dobi prav tako 250,77 evra otroškega dodatka. Po novem bo enaki družini pripadlo 205,77 evra otroškega dodatka in 80 evrov državne štipendije, kar je skupaj 285,77 evra oz. 35 evrov več, kot dobi sedaj.

Mnogi se sprašujejo, če je nevarno v današnjem času vzeti kredit za približno 25 do 30 let. Na kaj je treba biti pozoren, ko se na banki vzame kredit?