Kot navaja Unicef, je število otroških porok v zadnjem desetletju najbolj upadlo v južni Aziji. Tveganje, da bo deklica poročena pred dopolnjenim 18. letom, se je v tej regiji zmanjšalo za več kot tretjino, in sicer s približno 50 odstotkov na 30 odstotkov, predvsem zaradi napredka, doseženega v Indiji. Izobraževanje deklic, proaktivne naložbe vlad v izobraževanje mladostnic in osveščanje javnosti o nezakonitostih otroških porok ter njihovem uničujočem vplivu so glavni razlogi za doseženi napredek.

Deklica čaka na poroko

(Foto: Reuters)

"Kadar je deklica prisiljena v poroko v času otroštva, se sooča s takojšnjimi negativnimi vplivi kot tudi posledicami za vse življenje. Njene možnosti za dokončanje šolanja se zmanjšajo, medtem ko se verjetnost zlorabe s strani partnerja in zapletov v nosečnosti povečujejo. Otroške poroke imajo tudi izrazito negativen vpliv na celotno družbo in s seboj prinašajo večje tveganje medgeneracijskih ciklov revščine," je dejala glavna svetovalka za enakost spolov pri Unicefu Anju Malhotra. "Glede na poguben vpliv otroških porok na življenja deklic je vsako zmanjšanje dobrodošla novica, vendar je do izkoreninjenja še dolga in naporna pot," je dodala.

Najnovejši Unicefovi podatki razkrivajo, da je na svetu 12 milijonov deklic letno prisiljenih v otroške poroke. Novi podatki kažejo, da je na globalni ravni število otroških porok nižje za 25 milijonov, kot bi pričakovali glede na trend pred desetletjem, kar kaže na velik napredek. Toda če želimo izkoreniniti otroške poroke do leta 2030, kar je skladno z enim od ciljev trajnostnega razvoja, moramo napredek še povečati, sicer bo do leta 2030 dodatnih 150 milijonov deklic prisiljenih v poroke pred dopolnjenim 18. letom, opozarjajo v Unicefu.

Po podatkih Unicefa danes na svetu živi približno 650 milijonov žensk, ki so bile poročene v otroštvu. V zadnjem desetletju je bil najmanjši upad otroških porok zabeležen v Podsaharski Afriki, kjer bo treba drastično pospešiti doseganje napredka, da ga ne bi izničila hitra rast prebivalstva. Če je pred desetletjem vsaka peta otroška nevesta živela v Podsaharski Afriki, danes v tej regiji živi že vsaka tretja otroška nevesta, navaja Unicef.

Novi podatki kažejo, da je občuten napredek mogoče doseči v Afriki. V Etiopiji, ki je bila pred leti med petimi državami z največ otroškimi porokami v Podsaharski Afriki, je njihov delež v zadnjem desetletju upadel za tretjino.

"Z vsako otroško poroko, ki jo uspemo preprečiti, omogočimo priložnost deklici, da doseže svoj polni potencial," je poudarila Malhotra. "Glede na zavezo sveta, skladno s katero naj bi otroške poroke izkoreninili do leta 2030, bo treba podvojiti napore za doseganje tega pomembnega cilja, sicer bo ta uničujoča praksa uničila otroštvo milijonom deklic po svetu," je dodala po navedbah Unicefa.