Otroci pred računalnikom

(Foto: iStockphoto)

Vsi uporabniki interneta bi morali spoštovati tako svojo zasebnost kot tudi zasebnost drugih in skrbeti, da je internet prijazno okolje za vse uporabnike, od najmlajših do najstarejših, pojasnjujejo v Safe.si.

Na številnih slovenskih šolah v februarju, ki se ga že več let obeležuje kot mesec varne rabe interneta, potekajo različne aktivnosti, s katerimi učence in dijake osveščajo o prijazni in varni rabi interneta in mobilnih naprav.

V ta namen so v Safe.si pripravili spletni paket gradiv za delo z učenci, ki ga je naročilo več kot 215 šol. Prav tako so pripravili plakat za osnovne in srednje šole, s katerim skušajo mlade opozoriti na posledice pošiljanja razgaljenih slik. Plakat mlade spodbuja k premisleku, preden pošljejo takšno fotografijo, ter jih poziva, da naj rečejo sekstingu ne.

Na točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si so letos posebno pozornost posvetili tudi učiteljem in ravnateljem. Pripravili so dva nova priročnika, ki bosta v pomoč pri reševanju težav pri uporabi interneta in mobilnih naprav, s katerimi se na šolah srečujejo.

Prvi priročnik je namenjen učiteljem in obravnava medvrstniško nasilje na spletu. Drug priročnik, z naslovom Problematika spletne varnosti v šolah - smernice za vodstva šol, pa je namenjen vodstvom šol. V njem Benjamin Lesjak z Inštituta za pravne rešitve informacijske družbe Maribor obravnava problematiko odzivanja šol v primeru spletnih incidentov in svetuje, kako v teh primerih ravnati.

Poleg tega bo 11. februarja v Ljubljani potekal izobraževalni seminar, z naslovom Problematika spletne varnosti v šolah. Na njem se bodo vodstveni delavci šol seznanili s problematiko spletne varnosti na šolah in dobili informacije, kako prepoznati varnostne zaplete in kako se na njih odzvati.

Več kot 100 držav s celega sveta vsako leto drugi torek v februarju praznuje dan varne rabe interneta. Dan varne rabe interneta je osrednji dogodek evropske mreže centrov za varnejši internet Insafe.

Statistični podatki za Slovenijo sicer kažejo, da je bilo v prvem četrtletju lani med osebami, starimi od 16 do 74 let, 73 odstotkov takih, ki so internet uporabljale redno, 83 odstotkov od teh pa ga je uporabljalo vsak dan ali skoraj vsak dan.

Delež rednih uporabnikov interneta se je od leta 2004 podvojil (takrat je znašal 37 odstotkov), povečal pa se je tudi delež vsakodnevnih ali skoraj vsakodnevnih uporabnikov med njimi (v 2004 jih je bilo 60 odstotkov).