Februarja v osnovnih šolah potekajo vpisi v prvi razred. Šole same določijo dneve, ko bodo vpisovale otroke, v velikem delu šol pa bodo prijave izvajali v prvih dveh tednih februarja. Starši so obveščeni ali preko vrtca ali preko šole, v javnih objavah, praviloma pa dobijo obvestilo, vabilo na dom.

Prvošolec

Po pričakovanjih ministrstva za izobraževanje bo v šolskem letu 2019/20 v šolske klopi sedlo okoli 20.600 prvošolčkov, kar je 1100 manj kot v prejšnjem.  (Foto: Profimedia)

Po Zakonu o osnovni šoli morajo starši vpisati otroke v svoj šolski okoliš, in sicer otroke, ki so ali bodo v letu 2019 dopolnili šest let, to so otroci rojeni 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013.

V Sloveniji so otroci ob vstopu v šolo stari od pet let in osem mesecev do šest let in osem mesecev, kar je podobno kot v večini držav z visoko razvitim šolskim sistemom. Otroka je treba v osnovno šolo vpisati v kraju, kjer stalno oziroma začasno prebiva. Starši ga lahko vpišejo tudi v drugo šolo, vendar mora ta s tem soglašati.

Vse več odloženih vpisov

V prvi razred osnovne šole morajo starši vpisati otroke, ki so ali bodo v letošnjem koledarskem letu dopolnili starost šest let, torej so bili rojeni leta 2013. Če starši ali zdravstvena služba menijo, da otrok še ni pripravljen za vpis v šolo, lahko predlagajo odložitev šolanja, pri čemer pa je treba nepripravljenost posebej ugotavljati.

Preberite še: Zbirajo podpise za posodobitev šolstva

Podatki o vpisu učencev v 1. razred osnovne šole kažejo, da se je v zadnjih sedmih letih skoraj podvojil odloženi vpis, ko se starši odločijo, da bodo otroka v osnovno šolo vpisali eno leto pozneje, kot je zakonska obveza. 

V šolskem letu 2010/2011 je bilo v 1. razred z odloženim vpisom vpisanih 809 od 17.922 učencev oziroma 4,5 odstotka vseh. V šolskem letu 2014/2015 je bilo na tak način vpisanih 1287 od 21.625 prvošolcev ali šest odstotkov vseh, v šolskem letu 2016/2017 pa že 1846 od 22.152 prvošolcev oziroma 8,3 odstotka vseh. Podatkov za letošnje šolske leto še ni, saj se bodo učenci, ki so jim odložili vpis, v osnovno šolsko leto vpisali šele jeseni.

Kot pravijo na ministrstvu, starši kot glavni razlog za odlog šolanja navajajo, da želijo otroku omogočiti še leto dni brezskrbnega otroštva, pogosto izražajo tudi bojazen, da otrok ne bo kos nalogam, ki jih bo imel v šoli. V Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije, kjer so na to temo zbrali nekaj odzivov staršev in učiteljev, pravijo, da želijo starši s predlogom za poznejši vpis predvsem vse najboljše otroku. Starši namreč gledajo bolj dolgoročno, otroka poznajo, zato so tudi predlogi o odložitvi šolanja večinoma utemeljeni, je dejal predsednik omenjene zveze Anton Meden.

O predlogih za odložitev vpisa sicer odločajo šole, po podatkih Medena pa pri odločitvi poleg intelektualne presojajo tudi fizično, čustveno in socialno zrelost otroka. Zavrnitev predlogov je zelo malo. Meden kot enega od razlogov, da se starši odločajo za odložen vpis, vidi v tem, da je prvi razred precej daleč od t. i. mehkega prehoda iz vrtca v šolo, kar so bila zagotovila ob začetku uvajanja devetletke. Namesto igranja in ne prezahtevnih učnih ciljev se tako za otroke v 1. razredu začne že precej resno učenje, je pojasnil. "Iz tega bi lahko sklepali, da je porast odloženih vpisov dejansko posledica prestavitve večjih obremenitev v 1. razred, ki jim znaten delež šestletnikov še ni kos," je dodal.

Preberite še: To je Jaka povedal o bralni znački

Odloženi vpis v zadnjih letih precej povečuje. V lanskem šolskem letu je bilo v prvi razred vpisanih 21.700 otrok, med njimi 2096 ali 9,7 odstotka z odloženim vpisom.

Prvi razred je lahko še posebej zahteven za tiste, ki ob vstopu v šolo še niso dopolnili šest let. "Ker je vstop v šolo zahteven, starši velikokrat presodijo, da bo za njihovega otroka dolgoročno bolje, če bo pred soočenjem s takimi izzivi še eno leto zorel in šolo začel z lažjim in uspešnejšim obvladovanjem teh izzivov. Slikovito rečeno to pomeni, da bo zaradi odloženega vpisa z vrstniki z normalnimi napori korakal z ramo ob rami in se mu ne no treba ves čas mučiti s tem, da jih komaj dohiteva," je opisal Meden. Na podlagi odzivov staršev, ki jih prejemajo, je še dodal, da je marsikateremu staršu žal, da za svojega otroka ni predlagal odložitve vpisa, takih, ki bi poznejši vpis obžalovali, pa skorajda ni.

Malo se jih odloči za predčasen vpis

Starši lahko sicer otroka vpišejo v šolo tudi prej, kot je zakonska obveza, za kar pa se jih odloča le malo. Predčasnega vpisa zakon posebej ne ureja; v tem primeru morajo starši na šolo nasloviti vlogo, o kateri odloči ravnatelj, v primeru pritožbe pa pritožbena komisija. Letno je v prvi razred predčasno konstantno vpisanih okoli 50 otrok: v šolskem letu 2010/2011 je bilo v osnovno šolo predčasno vpisanih 39 otrok, v šolskem letu 2014/2015 65, v šolskem letu 2016/2017 pa 34.

Bibine e-novice

Prijavi se na Bibine e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi članki o zanositvi, nosečnosti, negi in vzgoji otrok, partnerskih odnosih in idejah za prosti čas. Zate jih pripravlja ekipa Bibaleze.si.