otroci v vrtcu

(Foto: Thinkstock)

Glavni razlog za dvig cen v vrtcih je v podpisanih aneksih h kolektivnim pogodbam avgusta letos, s čimer so se plačni razredi zaposlenih v vrtcih zvišali. Ena prvih občin, kjer že od 1. novembra veljajo nove cene, v povprečju višje za šest odstotkov, je vrhniška.

Cena za prvo starostno skupino po novem znaša 450,97 evra, za drugo pa 343,10 evrov. Nekoliko večje povišanje je na razvojnem oddelku, kjer polna cena znaša 754,39 evra. Zadnjo uskladitev cen pred tem so na Vrhniki opravili 1. januarja. Kot so zapisali na občini, so nove cene še vedno nižje od tistih, ki so veljale v letu 2009. "Razlog za dvig cen je v povečanju stroškov plač zaposlenih, zmanjšanju števila oddelkov in števila otrok v vrtcu ter v spremembah prejemkov in materialnih stroškov," so pojasnili.

Tudi v občini Dol pri Ljubljani predvidevajo višje cene vrtca, a natančnega zneska še niso izračunali, bo pa povečanje za okoli pet odstotkov glede na sedanjo ceno, je za STA dejal župan Janez Tekavec. Prav tako v Domžalah v tem trenutku ne morejo napovedati, kakšen vpliv na dvig cene v vrtcih bo povzročila uveljavitev aneksov h pogodbam. Vsekakor je pričakovati dvig cen programov, so za STA navedli na občini.

Nekatere občine pa še ne vedo, ali bodo sploh in za koliko bodo povišale cene. Tako v Medvodah, kjer so predloge novih cen iz Vrtca Medvode prejeli konec septembra, ustreznost izračunov novih cen še proučujejo. Zato odstotki povišanja, kot so za STA sporočili, še niso znani. Morebitne nove cene bodo začele veljati po potrditvi občinskega sveta predvidoma v decembru oz. januarju 2018. Kot so poudarili, največji vpliv na nove cene predstavljajo višji izhodiščni plačni razredi strokovnega in tehničnega osebja predšolske vzgoje.

Tudi v občini Ig še nimajo nove ekonomske cene za programe vrtca. Predlog za podražitev je že obravnaval občinski svet v oktobru. "Glasovanja o novi ceni še ni bilo, vrtec mora pripraviti dodatne izračune oz. proučiti možnosti za prihranke," so navedli in dodali, da je razlog za dvig cene odprava plačnih anomalij, napredovanja in dvig stroškov materiala in storitev.

V kamniški občini so prav tako že prejeli predloge vrtcev za spremembe cene. Vsi so predlagali povišanje, zato so naročili revizijo cene javnega vrtca. Ta bo predstavljala osnovo za nadaljnje odločitve oziroma predloge občinskemu svetu. "Zagotovo morebitna podražitev ne bo po godu nikomur, vendar pa se bojimo, da se ji zaradi povečanih stroškov dela, ne bo mogoče izogniti," so pojasnili z občine.

otroci v vrtcu

(Foto: Thinkstock)

So pa tudi občine, ki ne nameravajo spreminjati cen vrtcev do konca leta, kot na primer v Moravčah in Grosupljem ter Litiji, kjer zaenkrat od vrtcev niso prejeli predloga za povišanje cen predšolskega varstva. A pričakujejo, da bodo vrtci podali pobudo za spremembo cene v prihodnjem letu.

Tudi v občini Logatec cen vrtcev zaenkrat ne bodo spreminjali. Na nedavnem sestanku med vodstvom vrtca Kurirček in občino je bilo namreč sklenjeno, da se v tem trenutku cene vrtca ne spreminjajo. "Te naj bi se spremenile predvidoma v prihodnjem letu in sicer na podlagi finančnih kazalcev dviga stroškov, ki vplivajo na izračun cene v vrtcu," je za STA pojasnil logaški župan Berto Menard.

V ljubljanski mestni občini trenutno cen vrtcev ne bodo spreminjali. Kot so sporočili za STA, bodo razliko za plače zaposlenih v predšolski vzgoji zagotavljali iz mestnega proračuna, katerega spremembo za leto 2018 je mestni svet potrdil oktobra.