Mestna občina Kranj se zadnja leta srečuje s povečanim vpisom, ki presega zmogljivosti javnih vrtcev. "Sredstev za investicije v dodatne oddelke javnih vrtcev pa ni, zato je edini način, da zagotovimo dodatna mesta, da se razpiše koncesija," so za STA pojasnili na kranjski mestni občini.

Otroka

(Foto: Profimedia)

V tem šolskem letu je v vrtce vključenih 2361 otrok, kar je 40 več kot leto pred tem. Vendar je zmogljivosti še vedno premalo. Brez prostora v vrtcu je ostalo 144 otrok, zato je občina objavila razpis za podelitev koncesije za štiri vrtčevske oddelke.

To je sprožilo politično nasprotovanje znotraj občine, saj so v SD prepričani, da bi bilo bolj smotrno, če bi občina uredila neizkoriščeno javno infrastrukturo in v njej zagotovila prostor za javne vrtce.

V občini trenutno deluje šest oddelkov koncesijskih vrtcev v štirih enotah. Občina tudi za otroke vključene v te oddelke krije razliko med ceno programa in plačilom staršev, pri čemer velja, da je cena programa v zasebnih vrtcih s koncesijo višja. Ni pa treba občini za te vrtce zagotavljati sredstev za investicije in vzdrževanje.

Za vzdrževanje javnih vrtcev je občina lani namenila skoraj 730.000 evrov. Od tega je več kot 602.000 evrov šlo za kranjske vrtce, kjer je 16 enot, 127.000 evrov pa za vzgojno-varstvene enote pri petih osnovnih šolah, kjer so izvedli še druge investicije, ki so v korist tako vrtčevskim kot šolskim oddelkom.

Na območju kranjske občine delujejo tudi zasebni vrtci, in sicer Baragov vrtec s štirimi oddelki v okviru Zavoda sv. Martina Kranj - Stražišče, Vila Mezinček z enim oddelkom, ki deluje v okviru Zavoda za izobraževanje, vzgojo in svetovanje Za Jutri, ter vrtec Pri dobri teti z dvema oddelkoma v okviru Zavoda za kreativno varstvo.

Cene v zasebnih vrtcih so višje, v javnih vrtcih pa je cene določila občina. Dnevni program za oddelek prvega starostnega obdobja znaša 457,84 evra, za oddelke drugega starostnega obdobja 335,63 evra, za kombiniran oddelek pa 372,07 evra.