Vrtec

(Foto: iStockphoto)

Vrtci v novogoriški občini nimajo objavljenega števila prostih mest. Oddelke v vrtcih oblikujejo glede na starost vpisanih otrok. "Glede na objavljene demografske podatke pričakujemo, da bodo v šolskem letu 2016/17 vsi otroci iz mestne občine dobili prosto mesto v vrtcih," je za STA pojasnila višja svetovalka za družbene dejavnosti na Mestni občini Nova Gorica Majda Stepančič.

V letošnjem šolskem letu obiskuje vrtce v novogoriški občini 1248 otrok v 69 oddelkih tamkajšnjih šestih vrtcev in treh podružnic. Med njimi je tudi nekaj tujih otrok, poleg tujcev z začasnim prebivališčem v občini so to tudi otroci, ki v novogoriške vrtce prihajajo iz Italije.

"Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Sloveniji. Občina sicer ne vodi evidence o tujih državljanih v vrtcih," je še pojasnila Stepančičeva.

Najvišja cena za dnevno varstvo otrok v novogoriških vrtcih znaša 474 evrov. Občina pokriva del cene programa, ob tem pa imajo starši otrok tudi določene ugodnosti, kot npr. upoštevanje stanovanjskih kreditov, začasni izpisi v poletnih mesecih, ugodnosti za daljše odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov, Cicibanove urice in druge.

V občini izvaja program otroškega varstva tudi Hiša otrok Frančiška Sedeja iz Nove Gorice, ki se sofinancira skladno z veljavno zakonodajo in pogodbo. Osnova za izračun obveznosti občine za posameznega otroka, vključenega v program predšolske vzgoje, je cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, zmanjšana za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil vključen v javni vrtec. Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka 85 odstotkov teh sredstev, je še pojasnila Stepančičeva.

V šestih novogoriških vrtcih in njihovih podružnicah so sicer lani opravili le investicijsko vzdrževanje v vrednosti 120.000 evrov.

Prvi trenutki v vrtcu so zelo pomembna prelomnica v otrokovem življenju. Vsi starši si želijo, da je otrok na to pripravljen, da si bo hitro našel prijatelj, se prilagodil novim okoliščinam. Kaj lahko storite kot starši, da mu olajšate ločitev od vas ali dosedanje varuške in ga uspešno pripravite na vrtec?

Spodbujajte radovednost.

Spodbujajte otroka, da je radoveden in da sprašuje. Naučite ga, da prepozna barve in oblike. Ne počnite to na silo, temveč v njem prebudite željo za znanjem. Nikakor naj se ne uči na pamet, dovolite mu, da raziskuje, kamor koli greste.

Naučite ga uspešne komunikacije.

Z otrokom govorite normalno, ne uporabljajte pomanjševalnic. Učite ga različnih poimenovanj, naj se nauči situacijam primerno uporabljati besede prosim, hvala, oprosti in izvoli.

Naučite ga komuniciranja, naj zna izraziti svoja čustva, želje z besedami in ne s pestjo, kričanjem, jokom.

Naučite ga, da mora igrače deliti z drugimi, da pri vseh igrah ne more zmagati.

Znati mora prisluhniti navodilom.

Otroci morajo v vrtcu ubogati vzgojiteljice, skoncentrirati se morajo na to, kar jim pripovedujejo. Naučite svojega otroka, da ne prekinja nekoga, ko le-ta govori. Njegovo pozornost lahko ''natrenirate'' tako, da mu vsak dan berete in ga sprašujete o vsebini pravljice, njenih junakih, naukih ...

Spodbujajte razvoj otrokovih motoričnih sposobnosti.

Otrok mora vedeti, da se lepilo ne je, da se barvica uporablja za risanje, da so škarje namenjene rezanju kolaž papirja. Pomaga vam lahko pri zlaganju perila, spodbujajte ga, da se sam oblači, da si sam zapne gumbe, obuje nogavice, čevlje.

Otrok se mora veliko gibati. Naj svobodno teče, kolesari, se žoga, skače, pleza …