Družina

(Foto: Thinkstock)

Kot so v nevladnih organizacijah pojasnili v odprtem pismu, je trenutno približno 13.400 družin z otroki, upravičenih do socialne pomoči, od tega okoli 600 enostarševskih. Višina socialne pomoči za posameznika po njihovih navedbah znaša približno 67 odstotkov sredstev, ki so nujno potrebni za preživetje.

Spomnili so, da sta Slovenska fundacija za Unicef in Zveza prijateljev mladine Slovenije že leta 2015 kot enega ključnih ukrepov izpostavila izvzem otroškega dodatka iz sistema socialnih transferjev, ker njegov namen ni osnovna socialna varnost. K sprejetju ukrepov, ki bi pomembno prispevali k zmanjšanju posledic revščine za otroke in zmanjšanju socialne izključenosti zaradi socialne ogroženosti, so po njihovih navedbah konec leta 2016 ponovno pozvala tudi humanitarna društva ob podpori organizacij, združenih v Nacionalnem forumu humanitarnih organizacij, ter Zveze društev pedagoških delavcev.

Prepričani so, da je eden od ključnih ukrepov tudi ureditev sistema otroških dodatkov, po katerem bo otroški dodatek popolnoma izvzet iz socialnih transferjev. Njegov namen namreč ni osnovna socialna varnost, ampak predstavlja boljše možnosti za zdrav razvoj in enake možnosti otroka, so pojasnili. Prav tako se v otroški dodatek po njihovem prepričanju ne sme posegati za poplačilo kakršnihkoli drugih terjatev do staršev (denimo neupravičeno prejeta javna sredstva).

Ob tem so navedli tudi, da je bil v začetku leta 2017 v DZ vložen predlog o neupoštevanju otroškega dodatka kot dohodka v socialno pomoč, ki ga je koalicija žal zavrnila. Predlog je takrat vložila Levica, ki bo predlog za izločitev otroškega dodatka pri ugotavljanju pravice do socialne pomoči predstavila na današnji novinarski konferenci.

Družina

(Foto: Thinkstock)

V nevladnih organizacijah so v odprtem pismu tudi navedli, da je po lanski zavrnitvi omenjenega predloga to tematiko marca lani obravnaval tudi odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki je vladi predlagal, da pripravi ustrezno zakonsko rešitev glede nevštevanja otroškega dodatka v denarno socialno pomoč in jo predloži v sprejem DZ najpozneje do konca leta 2017. A vlada v tem roku ni pripravila ustrezne zakonske rešitve, so ugotovili v nevladnih organizacijah.

Spomnili so tudi, da so pravico do otroškega dodatka pred kratkim pridobili otroci staršev iz 7. in 8. dohodkovnega razreda, "kar je dalo otroškemu dodatku univerzalno noto, za socialno ogrožene družine ostaja otroški dodatek sredstvo za osnovno preživetje".

V nevladnih organizacijah zato pozivajo vse odgovorne v državi, predvsem vlado, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter parlamentarni odbor za družino, socialne zadeve in invalide, da nemudoma sprožijo ukrepe, ki bodo pripeljali k ustrezni rešitvi in zavarovanju otrok iz najranljivejših družin.

Pod odprtim pismom so podpisani predstavniki Dobrodelnega društva Petka za nasmeh, Zveze prijateljev mladine Slovenije, Slovenske fundacije za Unicef, Rdečega križa Slovenije, Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije, Slovenske filantropije ter društev Altra in Šent.