Pregled statistike za zadnjih deset let pokaže, da se je najmanj učencev v prve razrede osnovnih šol vpisovalo v letih od 2004 do 2009, kar je bilo predvsem posledica nizkega števila rojstev ob koncu prejšnjega in začetku zdajšnjega stoletja.

Šola

(Foto: Miro Majcen)

Od šolskega leta 2004/2005 do šolskega leta 2009/2010 se je tako v prve razrede letno vpisovalo okoli 17.500 učencev, izjema je bilo šolsko leto 2006/2007, ko jih je bilo 18.129.

V letu 2006 je število rojstev začelo znova naraščati, kar je imelo za posledico tudi številčnejše generacije otrok. V šolskem letu 2010/2011 je tako število prvošolcev znova preseglo 18.000 in se je dvigovalo vse do lani, ko je v šolske klopi prvič sedlo 21.625 prvošolcev. Letos bo po trenutnih podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prvošolcev 21.807, vendar bo končna številka znana 15. septembra.

A že v šolskem letu 2017/2018 bo število prvošolcev začelo predvidoma znova upadati, saj se število rojstev od leta 2011 spet zmanjšuje.

Podobno kot vpis v prve razrede osnovnih šol se giblje tudi vpis v srednje šole, saj se po končani osnovni šoli praktično vsi učenci vpišejo na katero od srednjih šol. Letos se bo sicer po oceni ministrstva v prve letnike srednjih šol vpisalo 20.700 dijakov. Točno število bo znano, ko bo končan vpis.