Nosečnica

Med ženskami, starimi od 25 do 39 let, je bilo 63 odstotkov mater, ki so skupaj rodile 238.000 otrok ali v povprečju statistično vsaka 1,75 otroka. (Foto: Profimedia)

Med ženskami, starimi od 25 do 39 let, je bilo 63 odstotkov mater, ki so skupaj rodile 238.000 otrok ali v povprečju statistično vsaka 1,75 otroka.

Največ mater je bilo z osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo, najmanj pa z univerzitetno izobrazbo. Nekaj več mater od povprečja za Slovenijo je bilo še med višješolsko izobraženimi, pa tudi med tistimi z magisterijem ali doktoratom znanosti. Samo matere z osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo so v večjem obsegu rodile vsaj tri otroke.

Stopnja zaposlenosti žensk v Sloveniji je v primerjavi z drugimi državami zelo visoka. V začetku leta 2011 je bilo med ženskami, starimi od 25 do 39 let, 76,3 odstotka zaposlenih, 9,5 odstotka brezposelnih, 3,7 odstotka študentk in 10,5 odstotka drugih neaktivnih.

Med ženskami, starimi od 25 do 39 let, je bilo 4,2 odstotka tujih državljank. Vse skupaj so imele državljanstvo 100 držav, skoraj tri četrtine jih je imelo državljanstvo ene od držav z območja nekdanje Jugoslavije, 6,6 odstotka pa je bilo državljank Ukrajine. Med tujimi državljankami je bilo skoraj 77 odstotkov mater, v povprečju so imele več kot enega otroka.

Večina tujih državljank se je v Slovenijo priselila in pridobila državljanstvo. Obdobje najbolj množičnega priseljevanja v Slovenijo je bilo prav v letih, ko so se rodile obravnavane generacije žensk (70. in 80. leta prejšnjega stoletja). Podatki se namreč nanašajo na ženske, rojene v obdobju 1971-1985, torej v letih, ko je generacija njihovih mater rodila povprečno več kot dva otroka.

Večina mater, starih od 25 do 39 let, še vedno živi skupaj s svojimi otroki. Zelo malo mater v tej starosti je bilo že babic (približno 200), nekaj več njihovih otrok pa si je že ustvarilo lastno družino (224), vendar je tretjina teh še vedno živela v istem gospodinjstvu s svojo materjo.