Rožnate vinjete z letnico 2019 so že v prodaji, modre vinjete za leto 2018 pa sicer ostajajo v veljavi do konca januarja 2019. Cene, vrste vinjet in njihove ročnosti ostajajo iste, ravno tako tudi cestninski razredi, v katere se uvrščajo vinjetna vozila.

Otroci v avtu

Če imate velik avto in veliko družino, lahko uveljavljate povračilo razlike med ceno vinjete, določene za drugi cestninski razred. (Foto: iStock)

Novost je pravica do pomoči pri nakupu vinjete, ki jo uvaja novela zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Na spletni strani ministrstva za delo je zapisano: "Eden od staršev ali druga oseba, ki ima v lasti ali uporabi vozilo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja cestninske ceste in cestnine, razvršča v drugi cestninski razred B, in je ob zadnji še veljavni registraciji vozila v skladu z zakonom, ki ureja letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, uveljavil pravico do 50-odstotnega znižanja letne dajatve za velike družine za to vozilo, je v primeru nakupa letne vinjete za to vozilo v posameznem letu upravičen do enkratne pomoči v višini razlike nad ceno letne vinjete, ki je v predpisu, ki ureja cestninske ceste in cestnine, določena za drugi cestninski razred A."

Na Bibaleze.si smo vzeli definicijo velike družine, ki je, če ima najmanj tri ali več otrok do starosti 18 let. Po 18. letu pa, če imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do 26. leta starosti. Vendar smo po opozorilu nekaj bralcev, da povračilo velja samo za družine s štirimi ali več otroki, ministrstvo prosili za dodatno pojasnilo.

Odgovorili so: "Eden od staršev ali druga oseba, ki ima v lasti ali uporabi vozilo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja cestninske ceste in cestnine, razvršča v drugi cestninski razred B, in je ob zadnji še veljavni registraciji vozila v skladu z zakonom, ki ureja letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, uveljavil pravico do 50-odstotnega znižanja letne dajatve za velike družine za to vozilo, je v primeru nakupa letne vinjete za to vozilo v posameznem letu upravičen do enkratne pomoči v višini razlike nad ceno letne vinjete, ki je v predpisu, ki ureja cestninske ceste in cestnine, določena za drugi cestninski razred A."

"Nižjo letno dajatev v višini 50 odstotkov letne dajatve za osebna vozila po Zakonu o dajatvah za motorna vozila pa se plačuje za največ eno vozilo v lasti ali uporabi enega izmed članov družine, ki ima na dan vložitve vloge za znižanje letne dajatve na istem naslovu stalnega prebivališča prijavljene štiri ali več otrok, starih do 18 let. Znižanje se uveljavlja na podlagi dokazila o skupnem stalnem prebivališču vsaj enega od staršev in otrok. Do pravice do pomoči pri nakupu vinjete so tako upravičene velike družine z vsaj štirimi otroki (tako je že vseskozi od uvedbe dražjih vinjet za kombije). Družine s štirimi ali več otroki namreč za prevoz potrebujejo vozilo (kombi), za katerega se zahteva dražja vinjeta (2B) in so zato upravičeni do razlike v ceni do vinjete za razred 2A (110 EUR)."

Vlogi za uveljavljanje pomoči pri nakupu letne vinjete je treba priložiti kopijo računa o nakupu letne vinjete za vozilo drugega cestninskega razreda B. O vlogah za pomoč pri nakupu vinjete odločajo centri za socialno delo. Vlogo za uveljavitev pravice do pomoči pri nakupu vinjete dobite TUKAJ. Vložite jo na pristojnem centru za socialno delo. 

Preberite še: Novosti pri vlaganju vlog za znižano plačilo vrtca, otroškega dodatka, subvencioniranja prehrane in štipendijo.

Toliko so globe za neuporabo

V prodaji je devet različnih vrst vinjet kovinsko rožnate barve: letne, mesečne in tedenske vinjete za cestninski razred 2A (osebna vozila) in 2B (kombinirana vozila, katerih višina nad prvo osjo presega 1,30 metra) ter letne, polletne in tedenske vinjete za prvi cestninski razred (motorna kolesa). Za letno vinjeto za osebna vozila je treba tudi tokrat odšteti 110 evrov, za mesečno 30 ter tedensko 15 evrov. Za kombije je letna vinjeta še naprej stala 220 evrov, mesečna 60 ter tedenska 30 evrov, za motorna kolesa pa cena letne vinjete ostaja nespremenjena pri 55 evrih. Za mesečno morajo lastniki motornih koles odšteti 30 evrov, za tedensko pa 7,5 evra.

Uporaba vinjet je obvezna na avtocestah in hitrih cestah. Če uporabljamo cestninsko cesto brez veljavne vinjete za določen cestninski razred, je predpisana globa 300 evrov. Če vinjete ne namestimo na vozilo z njenim prvotnim lepilom ali če z nedovoljenim posegom spremenimo oziroma zmanjšamo učinkovitost lepila, pa globa znaša 500 evrov.

Bibine e-novice

Prijavi se na Bibine e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi članki o zanositvi, nosečnosti, negi in vzgoji otrok, partnerskih odnosih in idejah za prosti čas. Zate jih pripravlja ekipa Bibaleze.si.