Dijaki

(Foto: Thinkstock)

K splošni maturi se lahko prijavijo kandidati, ki so končali 4. letnik gimnazije ali maturitetni tečaj, ali kandidati, ki omenjenih pogojev ne izpolnjujejo, pa bodo letos dopolnili 21 let.

K poklicni maturi se lahko prijavijo kandidati, ki so uspešno končali 4. letnik srednjega strokovnega izobraževanja, končali 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja, končali 4. letnik gimnazije, opravili poklicni tečaj ali opravili mojstrski izpit.

Splošna matura omogoča vpis v vse študijske programe (višješolske, visokošolske in univerzitetne), poklicna pa le v višješolske in visokošolske, ne pa tudi v univerzitetne.

Posamezni izpit iz splošne mature lahko opravljajo kandidati, ki so že opravili splošno ali poklicno maturo, kandidati, ki so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature, ali kandidati, ki jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo nostrificirano kot maturitetno spričevalo.

Spomladanski rok splošne mature se bo začel 4. maja s pisanjem šolskega eseja iz materinščine, konec maja in v prvi polovici junija pa bodo potekali preostali izpiti. Poklicna matura se bo začela 28. maja z izpitom iz angleščine. Preostali izpiti se bodo zvrstili do sredine junija.