Pred mednarodnim dnevom žensk je Plazova, tudi Ona 365, za STA poudarila, da "družba še vedno ne odgovarja na ustrezen način na potrebe žensk in s tem ohranja neenakost med spoloma". Izpostavila je revščino, brezposelnost, negotov ekonomski položaj, neenako plačilo za enako delo, ovire za doseganje lažjega usklajevanja poklicnega in družinskega oziroma zasebnega življenja, stereotipe o ženskah v družbi ter ovire za doseganje uravnotežene zastopanosti žensk in moških na različnih področjih političnega in družbenega življenja.

Veselje

(Foto: Thinkstock)

Predsednica društva, ki žrtvam nasilja, predvsem ženskam in otrokom, nudi zaščito in podporo, opaža, da smo še vedno strpni do nasilja nad ženskami. Še vedno ne vidimo prostitucije kot enega od mehanizmov za podrejanje žensk v družbi, enako velja za nasilje v družini in za posilstva žensk vseh starosti, našteva Plazova.

"Ženske so v partnerskih zvezah praviloma umorjene ravno zato, ker so ženske, umori pogosto niso umeščeni v kontekst dolgoletnega nasilja s strani intimnega partnerja, ki so ga umorjene ženske doživljale," je poudarila. Opozorila je tudi na situacije, ko so spolne zlorabe otrok v sistemu obravnavane na način, da gre za izmišljene zgodbe, s katerimi želijo ženske, njihove mame, škoditi nekdanjemu partnerju. To po njenih besedah posledično kaže na odnos do žensk in do vprašanja samih spolnih zlorab.

Opozorila je še, da se spolno nasilje na delovnem mestu pogosto razume kot "preobčutljivost žensk na delovno okolje", ki deluje po "moškem principu". Ob tem je med izzivi, ki zahtevajo nenehno pozornost, "če želimo, da bodo nekoč naše hčerke in vnukinje živele v družbi, kjer bo vladala enakost med spoloma" Plazova izpostavila vprašanja pravice do odločanja o lastnem telesu in vprašanje glede pravice do brezplačne kontracepcije.

Ženske so po njenih besedah zaradi trdno zakoreninjenih tradicionalnih prepričanj o svojem spolu kot manjvrednem morale biti marsikatero bitko. "Ker so ta prizadevanja nenehna, saj so tovrstna prepričanja tako zakoreninjena v strukturah moči, ki jih praviloma še vedno vodijo moški, se velikokrat zgodi, da so v svojih prizadevanjih izčrpane," je še spomnila Plazova.

Po njenem mnenju je pomembno, da na pot prizadevanja za enakost med spoloma stopajo mlade ženske in moški, ki s svojim optimizmom, zagonom, znanjem in idejami nadaljujejo pot k enakosti, in to ne samo enkrat na leto, temveč dan za dnem.