Celomesečne aktivnosti za promocijo varne in odgovorne rabe tehnologije tekom februarja kot meseca varne rabe interneta bodo po navedbah centra Safe.si tako namenjene predvsem promociji kulturnega vedenja v komunikacijah na spletu, spletni etiki in prijaznosti do drugih uporabnikov interneta.

S tem namenom je Safe.si pozval šole po državi, da bodisi v obliki učnih ur, delavnic, razprav ali na kakšen drug način organizirajo lastne dogodke za obravnavo osrednje teme. Po podatkih s spletne strani centra se bo letos dogodkom v sklopu meseca varne rabe interneta pridružilo več kot 200 osnovnih in srednjih šol ter drugih izobraževalnih zavodov po državi.

Računalnik

(Foto: Thinkstock)

Podatki državnega statističnega urada za prvo četrtletje lani sicer za Slovenijo kažejo, da je v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem devet odstotkov mladih v starosti od 16 do 24 let, kar pomeni okoli 15.920 oseb, naletelo na okužbo z računalniškim virusom, kar je povzročilo izgubo podatkov ali časa.

Okoli trem odstotkov oseb, starih od 16 do 24 let, pa se je zgodilo, da so bili zlorabljeni njihovi osebni podatki, sporočeni prek interneta, ali njihova osebnost, npr. z zlorabo fotografij, videoposnetkov itd.

V skrbi za svojo varnost pri uporabi interneta je omejilo posredovanje osebnih podatkov v spletna družabna in profesionalna omrežja ali se je temu odpovedalo 31 odstotkov 16- do 24-letnikov, 21 odstotkov jih je tako ravnalo pri spletnem nakupovanju, 16 odstotkov pri prenašanju programske opreme, glasbe, videodatotek, iger ali drugih podatkovnih datotek.
Dan varne rabe interneta je osrednji dogodek evropske mreže centrov za varnejši internet INSAFE, v katerem delujejo nacionalne točke osveščanja o varnih ter učinkovitih načinih rabe interneta ter IKT-tehnologij.

Od leta 2004, ko je dan varne rabe interneta potekal prvič, je znatno prerasel evropske geografske meje, tako da ga sedaj obeležujejo že v več kot 100 državah po celem svetu.
Znotraj omenjene mreže že od leta 2005 deluje tudi slovenski center za varnejši internet in točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si.