V krvi pa se nahajajo tudi številni antigeni, med njimi je najpogostejši antigen D v sistemu Rh. Ženske, ki imajo ta antigen, so Rh-D pozitivne, kri Rh-D negativnih žensk pa ne vsebuje antigena D, zato jih imenujemo Rh-D negativne. V nosečnosti je Rh-faktor še kako pomemben. Do težav lahko pride pri Rh-negativnih nosečnicah, saj materino telo lahko otrokove celice prepozna kot tujek. Več o tem nam je povedala specialistka transfuzijske medicine Irena Bricl.

krvne preiskave

(Foto: iStockphoto)

Katere krvne skupine poznamo in katere so najpogostejše?

Danes je poznanih že več kot 400 različnih antigenov. Klinično najpomembnejši so tisti, katerih protitelesa lahko povzročijo hemolitično bolezen ploda in novorojenčka (HBPN) ali pa skrajšajo preživetje eritrocitov po transfuziji neskladnih eritrocitov. Tako so klinično najpomembnejši antigeni: AB0, RhD, Rh CcEe, Kell, Kidd, Duffy MNSs …Te razvrščamo v krvnoskupinske sisteme. V krvnoskupinskem sistemu AB0 ločimo 4 antigene (krvne skupine), in sicer A, 0, B in AB. V krvnoskupinskem sistemu Rh pa so najpomembnejši antigeni D, C, c, E, e. Glede na prisotnost antigena D ločimo RhD pozitivne in RhD negativne osebe.

Kaj pomeni, da je nekdo Rh-negativen?

Pravilna terminologija je RhD. Antigen RhD je del antigenskega sistema Rh, v katerem je do sedaj znanih že več kot 55 antigenov. Glede na to, ali je na eritoricitih antigen RhD, delimo ljudi na RhD negativne in RhD pozitivne.Tisti, ki imajo ta antigen, so RhD pozitivni, tisti, ki ga nimajo, so RhD negativni.

Kdaj in zakaj v nosečnosti preverijo krvno skupino?

Vsaki nosečnici je treba do 12. tedna nosečnosti določiti krvno skupino AB0, RhD in K (Kell) ter narediti indirektni Coombsov test (ICT).
Namen teh preiskav je odkriti protitelesa, ki lahko povzročijo hemolitično bolezen ploda in novorojenčka, in preprečiti tvorbo teh protiteles tam, kjer je to mogoče.

Krvne preiskave

(Foto: iStockphoto)

Kaj je indirektni Coombsov test?

Je test, s katerim odkrivamo navzočnost nepričakovanih protiteles. Ta protitelesa so večinoma posledica prejšnjih nosečnosti ali transfuzij krvi. Če so klinično pomembna, lahko povzročijo hemolitično bolezen ploda in novorojenčka. RhD pozitivnim nosečnicam naredimo indirektni Coombsov test med nosečnostjo do 12. tedna nosečnosti, RhD negativni prav tako do 12. tedna nosečnosti in ponovno v 28. tednu. Po porodu pri RhD negativni pacientki ICT ponovimo, novorojenčku pa naredimo krvno skupino AB0, RhD, K in direktni Commbsov test (DCT).

Kaj se zgodi, če je pozitiven? Zakaj in kdaj dobi nosečnica injekcijo imunoglobulina anti-D

Z injiciranjem IgG anti-D RhD negativnim ženskam preprečimo senzibilizacijo anti-D. IgG anti-D injiciramo vsaki RhD negativni nosečnici v 28. tednu nosečnosti in po porodu, če je ta rodila RhD pozitivnega otroka.

Kaj bi se zgodilo, če je ne bi dobila?
Če nosečnica ne bi prejela zaščitnega odmerka IgG anti-D, bi se lahko razvila klinično pomembna protitelesa anti-D. Ta lahko povzročijo razvoj hemolitične bolezni ploda in novorojenčka.

Hemolitična bolezen ploda in novorojenčka nastane zaradi skrajšane življenjske dobe plodovih oziroma novorojenčkovih eritrocitov. Hemolizo sprožijo protitelesa v krvi nosečnice, ki prehajajo skozi posteljico v plodov krvni obtok in se vežejo na eritrocite, ki jih je plod podedoval od očeta.

Kaj pa pri naslednji nosečnosti, je postopek enak?

Da.

Je injekcija imunoglobulina potrebna pri še kateri preiskavi ali posegu v nosečnosti? Zakaj?

IgG anti-D injiciramo tudi po vsaki prekinitvi nosečnosti, krvavitvah med nosečnostjo in po vseh posegih v maternici v nosečnosti.

Če mora žeska, ki je pri porodu izgubila veliko krvi, prejeti transfuzijo in je RhD negativna, ali to predstavlja kakšno težavo?

Ne. Če ima ženska (pacientka) v krvi dokazana eritrocitna protitelesa, poiščemo skladno kri v ustreznih eritrocitnih antigenih.

Če je mati RhD negativna, ali bo potem tudi otrok?

Otrok RhD negativne ženske je lahko bodisi RhD negativen ali RhD pozitiven. 

Nasmejana nosečnica

(Foto: iStockphoto)