Dr. Marsden Wagner, strasten zagovornik žensko osrediščenega poroda in avtonomnega babištva, je te dni na obisku pri nas. V slovenskem prevodu je namreč v sodelovanju Združenja Naravni začetki in Založbe Sanje izšla njegova knjiga Moj porodni načrt (Popoln vodnik za varen in izpolnjujoč porod).

dr. Marsden Wagner

Zagovornik avtonomnega babištva dr. Marsden Wagner.


Dr. Wagner je izjemen poznavalec zdravstvene skrbi za nosečnice, porodnice in skrbi za ženske in otroke po porodu v industrializiranih državah. Je izrazit podpornik »na znanstvenih izsledkih temelječe« prakse, v kateri je raba tehnologije, zdravil in posegov med nosečnostjo in porodom premišljena ter neutruden zagovornik babic kot ključnih nosilk kakovostne obporodne skrbi.

Kot je zapisal v predgovoru k slovenskemu natisu knjige Moj porodni načrt, je v zadnjih šestdesetih letih obporodna skrb v Sloveniji – podobno kot v številnih drugih socialističnih državah – organizirana tako, da so zdravniki, ne pa babice, odgovorni za celoten porod, tudi za normalen porod z majhnim tveganjem, babice same pa imajo le malo pristojnosti in so potisnjene ob rob. To je vodilo k veliki medikalizaciji poroda s pretirano in škodljivo rabo posegov, kot je na primer prerez presredka pri več kot polovici porodnic, čeprav bi ga smeli uporabiti pri manj kot desetih odstotkih porodov, kar pomeni številne ženske s poškodovanimi genitalijami in težavami v spolnosti. V zahodni Evropi so babice odgovorne za pomoč pri vseh normalnih porodih z majhnim tveganjem, ob porodu zdravnika ni v sobi, babica ga pokliče le, če pride do medicinskih zapletov.

Novorojenček in mamica


Na srečo mora Slovenija kot nova članica Evropske unije svoj sistem obporodne skrbi prilagoditi sistemu, ki je uveljavljen v zahodni Evropi, in izobraziti babice, da bodo prevzele skrb za vse normalne porode. Dejstvo je, da je pri nezapleteni nosečnosti med porodom in v poporodnem obdobju za ženske in otroke najustreznejša samostojna babiška skrb. Ustanoviti je treba samostojne porodne centre, v katerih bodo nosilke dejavnosti babice. V Avstriji in v Nemčiji je več kot sto takih samostojnih porodnih centrov.

Novorojenček

(Foto: iStockphoto)


S povečevanjem avtonomije babic in s hkratnim povečevanjem avtonomije žensk, ki ju je mogoče doseči z združevanjem moči prosvetljenih babic, žensk, naprednih zdravnikov, strokovnjakov za javno zdravje in ob podpori politikov in novinarjev, bo mogoče doseči resnično humano obporodno skrb. Tako se bo tudi v Sloveniji odgovornost za to, kar se dogaja med porodom, korak za korakom vrnila k vam, ženskam, ki pričakujete otroka, in k vašim družinam, pravi dr. Wagner.