Tako kot osebni zdravniki in pediatri se tudi ginekologi srečujejo s podobnimi problemi preobremenjenosti. Opozarjajo, da je njihova starostna struktura na primarni ravni takšna, da bi že do začetka letošnjega leta bilo potrebnih 79 novih specialistov. Pravijo, da so v sistemu nujno potrebni novi ginekološki timi.

Po njihovih trditvah je vse slabša dostopnost do ginekologov, obenem pa v zdravstveni sistem nenehno vstopajo nove generacije žensk. Ginekologi imajo zato preveliko število opredeljenih bolnic, kar vodi v manj kakovostno obravnavo in daljše čakalne dobe.

Pregled

Ginekologi so opozorili, da ženske vse težje najdejo ginekologa, saj teh primanjkuje, prav tako pa imajo preveliko število opredeljenih bolnic, kar vodi v manj kakovostno obravnavno in daljše čakalne dobe. (Foto: iStock)

Po podatkih ZZZS je bilo povprečno število opredeljenih žensk na ginekološki tim konec lanskega leta 5033 žensk. Podatki kažejo, da od tega števila ginekologa obišče letno 48-odstotkov opredeljenih žensk.

Po njihovi oceni bi potrebovali vsaj 30 novih ginekoloških timov. Lani je bilo na ginekologa povprečno opredeljenih okoli 4800, nekateri ginekologi pa skrbijo tudi za več kot 7000 žensk. Še sprejemljivo število po oceni razširjenega strokovnega kolegija za ginekologijo in porodništvo na Zdravniški zbornici pa je 4000 bolnic na en ginekološki tim.

Plačilo je za vse ginekologe enako, ne glede, za koliko žensk skrbijo, je opozorila ginekologinja v domžalskem zdravstvenem domu Petra Meglič, ki ima opredeljenih okoli 6200 bolnic. V njeni ambulanti na dan zavrnejo od 10 do 20 žensk, ki še nimajo izbranega ginekologa.

Prav tako ginekologe skrbi starostna struktura, saj so vse starejši, ginekološka ekipa pa se pomlaja prepočasi. Leta 2017 je bilo od 361 aktivnih ginekologov 160 starejših od 50 let in 82 starejših od 60 let. "Mladi specialisti imajo raje delo v bolnišnici, ker je ambulantno delo izredno specifično s stalnim visokim tempom, da lahko obdelamo maso žensk," je stanje orisala Megličeva.

V naslednjih petih letih bi lahko zaradi upokojevanja brez svojega ginekologa ostalo 300.000 žensk, opozarjajo. V minulih letih je bilo po besedah ginekologinje Renate Završnik Mihič razpisanih premalo specializacij, da bi pokrili kadrovski primanjkljaj, ki bo nastopil z upokojevanjem.

Že sedaj je odprtih več razpisov za ginekologe, a traja po več mesecev, da se mesto zapolni. Po oceni sogovornic je specializacija ginekologije in porodništva med mladimi zaželena, vsi novi specialisti tudi dobijo zaposlitev, vendar ne nujno na delovnem mestu, ki bi si ga želeli.

Po oceni ministrstva razpisanih dovolj specializacij 

Na zdravstvenem ministrstvu se ne strinjajo. Lani so za celotno območje Slovenije določili 18 specializacij iz ginekologije in porodništva, kar je po njihovi oceni dovolj za nemoteno delo. Kot so spomnili, je število mest za specializacije določeno glede na obstoječe število specialističnih mest, predvidenih potreb v naslednjih petih do sedmih letih, povprečja EU in zmožnosti sistema za sprejem novih specializantov.

Ministrstvo stremi k določanju čim bolj stalnega, predvidljivega, uravnoteženega in stabilnega števila mest za specializacije v naslednjih letih, so še opisali potek določanja števila razpisanih specializacij. Slovenija glede števila specialistov ginekologije in porodništva po podatkih ministrstva sicer presega povprečje EU, in sicer za 0,18 odstotka.

Nosečnice vse bolj informirane in zahtevne

Ginekologi pri 700.000 opredeljenih ženskah na leto opravijo več kot 1,5 milijona pregledov, ob tem pa se utapljajo v administrativnih opravilih, ki po oceni ginekologov ne prinašajo dodatne kakovosti pri obravnavi bolnic. Pravico do vpisa ginekologa imajo vsa dekleta, starejša od 13 let, najvišja starost bolnic ni določena. In starejših bolnic je zaradi staranja populacije vse več. Število nosečnic sicer upada, a so vse bolj informirane in zahtevne, so ginekologinje opisale ambulantno delo.

"Vsako leto v rodno obdobje vstopajo nove generacije žensk, ki bi jim morali nameniti največjo skrb. Nizek je tudi delež opredeljenih mladostnic, ki se znajdejo v hudi stiski, ker nimajo dostopa do ginekologa, če želijo kontracepcijo ali imajo ginekološke težave," je opomnila Tinkara Srnovršnik, ki je v Ljubljani edina ginekologinja, ki še sprejema nove bolnice.

Trenutno stanje se po oceni Završnik Mihičeve ohranja zgolj s prezasedenostjo in pregorelostjo ginekologov. Zato pozivajo k prevetritvi oziroma ponovnemu ovrednotenju podcenjenih in zastarelih glavarinskih količnikov iz leta 1994, upoštevajoč staranje prebivalstva in nova dognanja v medicini. Kot primer so navedle glavarinski količnik, ki enači eno nosečnico s 15 ženskami po 65. letu starosti.

Vseeno v Sloveniji kakovostna ginekološka obravnava

Kot so poudarile ginekologinje, je Slovenija sicer zgodba o uspehu s kakovostno ginekološko obravnavno, majhnim število najstniških in neželenih nosečnosti, nizkim deležem splavov in majhnim številom rakov materničnega vratu, kar je rezultat uspešnih preventivnih ukrepov, kot je presejalni program Zora. Prav tako je Slovenija ena od najbolj varnih držav za rojevanje. "Želimo ohraniti ta nivo, ga izboljšati. Zmagovalnega konja se ne menja, ampak ga je treba vzdrževati in mu omogočiti najboljše možne pogoje," je pozvala Megličeva.