Malica

(Foto: Thinkstock)

Namen razpisa, ki ga je lani objavilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je zagotavljanje študentskih kosil upravičencem do subvencionirane študentske prehrane. Predmet razpisa je izbira ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za tekoče in prihodnje leto. Za letos je za to namenjenih 11,2 milijona evrov, za leto 2018 pa 8,4 milijona evrov.

Sredstva se dodeljujejo na podlagi sklenjenih pogodb z izbranimi ponudniki, in sicer na podlagi zakona in pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane. Izbrani ponudnik bo prejel sredstva za unovčene subvencije.

Subvencija dve leti enaka - 2,63 evra

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ne razpolaga s podatki, koliko znaša povprečna cena študentskega kosila. "Ko se ponudnik prijavi na javni razpis, navede polno ceno obroka. Višina cene obroka, ki jo plača študent, se izračuna tako, da se od polne cene obroka, ki jo je v razpisu navedel izbrani ponudnik, odšteje višina državne subvencije v višini 2,63 evra," so za STA pojasnili z ministrstva.

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe z registrirano gostinsko dejavnostjo, ki niso v stečajnem postopku oz. v postopku prenehanja samostojne dejavnosti ter izpolnjujejo kadrovske, prostorske, tehnične in ostale pogoje, navedene v razpisu.

Prvo odpiranje vlog je bilo 23. avgusta lani, na podlagi česar je subvencionirano študentsko prehrano 1. januarja letos nudilo 391 ponudnikov oziroma 548 lokalov. Drugo odpiranje vlog bo v sredo, ponudnikom bodo izdali sklepe o izidu razpisa najkasneje v roku 100 dni, so še dodali z ministrstva.

Malica

(Foto: Thinkstock)

Študenti postajajo bolj ozaveščeni o pomenu zdravega prehranjevanja

V Študentski organizaciji Slovenije (SOŠ) opažajo, da se ponudba hrane za študente izboljšuje, prav tako študenti postajajo bolj ozaveščeni o pomenu zdravega prehranjevanja. Ravno s tem namenom tudi sami izvajajo projekt Jem zdravo. Študiram s polno paro!, v okviru katerega so sodelovali s primorskimi študenti fakultete za vede o zdravju, ki so pripravili primere zdravih jedilnikov. Več receptov za pripravo zdravih in cenovno dostopnih obrokov so posredovali tudi študentje sami.

"Osnovni namen subvencionirane študentske prehrane je zdravstvena preventiva, študentom omogočiti vsaj en subvencioniran zdrav obrok dnevno, kar pripomore k boljšemu zdravstvenemu stanju celotne populacije," so za STA dejali na ŠOS.

Ponudnik je tako v skladu s pravilnikom dolžan zagotavljati uresničevanje smernic zdravega prehranjevanja za študente z jedilniki, objavljenimi na spletni strani ministrstva za zdravje. Po sklenitvi pogodbe pa se ponudniki v skladu s programom dela Nacionalnega inštituta za javno zdravje udeležijo strokovnega usposabljanja za izvajanje smernic. Inštitut je dolžan pristojnim ministrstvom ter komisiji do 30. novembra tekočega leta posredovati letno poročilo s priporočili za izboljšanje subvencionirane študentske prehrane.

Sicer pa nekateri študenti po navedbah ŠOS pogrešajo sladice, ki so se iz ponudbe umaknile, ravno s ciljem zmanjšanja vnosa sladkorja skozi študentske obroke. Študenti tudi predlagajo možnost koriščenja "bonov" tudi do 22. ure in čez poletje, sedaj velja enomesečna "zamrznitev" med 15. julijem in 15. avgustom, še dodajajo s ŠOS.

V ponudbi študentske prehrane tudi obroki za študente s celiakijo

V povezavi s študentsko prehrano je vlada junija sprejela odgovor na poslansko vprašanje Nade Brinovšek (SDS) v zvezi z brezglutensko hrano za študente. Tako aktualni razpis omogoča ponudbo obrokov tudi za študente s celiakijo.

Ponudniki, ki imajo namen nuditi študentsko prehrano tudi za študente s celiakijo, so to v javnem razpisu označili. Iz seznama je razvidno, da sedem ponudnikov nudi študentska kosila za študente s celiakijo, so še dodali z ministrstva za delo.