Prvi šolski dan bo v slovenskih osnovnih šolah letos 1. septembra, ki je hkrati petek - zadnji delovni dan v tednu. Ravnatelji se s tem ne strinjajo, ministrica Maja Makovec Brenčič pa želi, da je začetek šole usklajen s koledarskim letom. Osnovne šole pri tem nimajo izbire, srednje pa lahko za začetek pouka izberejo ponedeljek, 4. september. Takrat bodo pouk začeli tudi na Hrvaškem.