Otroci zrastejo kot bi mignil, to ve vsak starš. Leta minevajo in nenadoma stoji pred njimi odraščajoči otrok, najstnik, ki ga novo obdobje sooči z mnogimi vprašanji. Pojavijo se velike razvojne spremembe, pojavljajo se prve simpatije, hormoni podivjajo. Odraščajoči otrok takrat prvič spozna določene občutke, ki jim ni bil še priča. Čeprav vemo, da so v današnjem času otroci zelo napredni in se do večine informacij dokopljejo sami, je nujno potrebno, da je v tem izjemno ranljivem in pomembnem obdobju vključen tudi starš oziroma oba - oče in mama. Nekaterim teme o spolnosti in odraščanju niso blizu in se raje izgovorijo, da se bodo otroci vsega naučili v šoli ali ob vrstnikih, a potrebno je poudariti, da šola sicer že nauči osnovne ’tehnične’ stvari. Vrednote in življenjsko držo pa lahko otroku predajo le starši. Prek njihovega zgleda, navad, moralnih vrednot, obnašanja in prepričanj bo otrok tako ponotranjil vse to, kar je v starših. Treba je še poudariti, da odraščajoči otrok, kljub zunanjim telesim spremembam še ni odrasel, niti še ne razmišlja kot odrasel. Še vedno potrebuje celostno podporo staršev ali skrbnikov, ki mu v tem obdobju celovito stojijo ob strani.

Najstnik

Vsak otrok potrebuje ob odraščanju vključenost obeh staršev. (Foto: iStock)

Najstnica

Pri odraščajočih hčerkah igra veliko vlogo prav odnos z mamo. (Foto: Pixabay)

Pomen vključenosti matere in očeta

Starši so pri temah o odraščanju včasih v zadregi, da morebiti ne bodo znali otroku odgovoriti na določena vprašanja, a skrb je odveč. Otrok ne potrebuje strokovnjaka za tovrstne teme, pač pa starša, ki iskreno in odprto načneta teme, ki ga zanimajo. Starš lahko odpre tovrstne pogovore čisto spontano, vanje lahko vključi tudi humor, ki razbije začetno zadrego. Velikokrat pomaga, da starš z otrokom deli tudi kakšno svojo izkušnjo iz časa svojega najstništva in na ta način poglobi vez.

Priporočljivo je, če si starša razdelita določene teme pogovorov. Pri odraščajočih hčerkah je super, če je pri temah o prvi menstruaciji, uporabi vložkov in čisto praktičnih dekliških stvareh na voljo mama. K hčerki naj pristopi nevsiljivo in brez zadrege, saj vsak otrok to začuti, posledica pa je, da bo v zadregi tudi otrok. Teme lahko začnete s kakšno revijo, knjigo, ali člankom, kjer je izpostavljeno odraščanje. Lahko pa vas bo hčerka za pogovor prosila celo sama, a to je prej izjema kot pravilo. Pomembno je, da ve, da se lahko o ženskih stvareh kadarkoli obrne na mamo (pa tudi očeta, če sta si bližje). 

Pri sinu pa je velikokrat za tovrstne pogovore bolj v ospredju oče, saj natanko ve, s čim se sin spoprijema v obdobju odraščanja. Velikokrat se sreča z novimi telesnimi odzivi, prvim vzburjenjem, nočnimi sanjami in vsem, kar prinese nasprotni spol. Pomembno je, da otroku zaradi morebitne lastne zadrege ne omejujemo ali ignoriramo pogovorov o teh temah, saj tako dobi občutek, da so to stvari, o katerih se ne govori. To pa je v 21. stoletju zelo narobe. Vsi smo ljudje, vsi imamo svoje telesne potrebe in prav je, da to ve tudi vaš otrok. Z njim vedno govorite resnico, brez olepšavanja in vrtenja okoli vrele kaše. Otrok bo stvari zagotovo izvedel, pomembno pa je, kako jih izve, zato ste tu najpomembnejši vi kot starš oziroma oče ali mama.

Najstnik

Odraščajoči otrok, kljub zunanjim telesim spremembam še ni odrasel, niti še ne razmišlja kot odrasel. Še vedno potrebuje celostno podporo staršev ali skrbnikov, ki mu v tem obdobju celovito stojijo ob strani. (Foto: iStock)

Ne zatiskajte si oči

Starši, ki si nočejo priznati, da njihov otrok odrašča, da ni več otrok, ampak najstnik, si radi zatiskajo oči. »Moj pa ne gleda fotografij golih žensk.« »Moj še ni zrel, zaenkrat ga to še ne zanima.« Verjemite, da najstnika še kako zanima vse, kar je v povezavi s spolnostjo, le da tega ne počne pred vašimi očmi. Če ne drugače, pride v stik s tovrstnimi vsebinami in temami v šoli, med svojimi vrstniki. In prav to je še en razlog, zakaj je pomembno, da mu ob teh temah stojite ob strani. Vi ste tisti, ki ga oblikujete kot osebo z življenjskimi vrednotami in prepričanji, kot jih imate sami in zato ne pustite, da je v odraščanju prepuščen samemu sebi. To je obdobje, ko lahko date otroku veliko popotnico v odraslost oziroma samostojno življenje.