Preveriti urnik, možnosti za malico in garderobo

Osnovnošolci se morajo tako pozanimati o urniku na izbrani šoli in ali pouk poteka v turnusih. Turnus pomeni deljeni urnik na šoli, zato se pouk največkrat razdeli na dopoldanskega in popoldanskega. Ponekod imajo pouk en teden dopoldne in en teden popoldne, drugje samo kakšen dan ali dva, navajajo na portalu.

Dijaki

(Foto: Thinkstock)

Svetujejo, naj bodoči dijaki že prej razmislijo, ali jim takšen način pouka odgovarja, še posebej če imajo kakšne popoldanske obveznosti. Poizvedeti je treba tudi, kdaj se zjutraj začne pouk, da si bodo lahko organizirali vsakodnevni prevoz in izračunali čas, ki ga rabijo do šole.

Na informativnih dnevih je dobro povprašati tudi glede tujih jezikov, ki se izvajajo na izbrani šoli.

Dobro se je prepričati, ali je na šoli menza s kuhinjo in jedilnico. Na malico se je treba prijaviti, pod določenimi pogoji so dijaki upravičeni do subvencije. Na portalu priporočajo, naj preverijo, kakšni so tedenski jedilniki, ali so na šoli avtomati ter ali se v bližini šole nahaja kakšna trgovina ali pekarna.

Ali imajo na srednji šoli garderobo in telovadnico, ni tako samoumevno kot na osnovni šoli, opozarjajo na portalu. Ponekod obstaja sistem samostojnih omaric, ponekod se omarice razdelijo na več dijakov, drugje imajo le garderobe. Od šole do šole se razlikuje tudi izvajanje športne vzgoje in pravila glede copatov.

Pozanimati se o dejavnostih, praksi in ugodnostih

Za sprostitev in spoznavanje dijakov drugih razredov so pomembne izvenšolske dejavnosti in tudi obvezne izbirne vsebine, ki jih ponuja šola. Pozanimati se je dobro, katere dejavnosti so plačljive in katere brezplačne. Med obveznimi izbirnimi vsebinami so med drugim ekskurzije, tabori, krožki in šola v naravi.

Na informativnem dnevu je dobro vprašati, kam so dijaki v prejšnjih letih hodili na ekskurzije in izlete, kakšne so povprečne cene in ali so izbirne vsebine povezane z izbrano smerjo.

Dobro se je pozanimati glede opravljanja prakse, ki jo zahtevajo predvsem tehniške in poklicne smeri. Povprašati je dobro tudi o opravljanju petega predmeta na maturi, ki ga pri vpisu zahtevajo določene fakultete.

Dijaki lahko zaprosijo za pridobitev statusa športnika ali kulturnika, čeprav niso vpisani v športni ali umetniški program, a vseeno večji del svojega prostega časa posvetijo dodatnim dejavnostim. Tisti, ki se nameravajo v šolo voziti vsak dan in imajo slabe prometne povezave, se lahko odločijo tudi za status vozača.

Pomembno je tudi, kako so dijaki vključeni v oblikovanje šolskih vsebin, do kakšne mere upoštevajo njihove predloge, ali je na šoli dijaška skupnost, so dijaki med seboj povezani in kaj vse organizirajo.

Mladi

(Foto: Reuters)

Koristno je poznati tudi uspeh dijakov na morebitnih tekmovanjih na maturi ali drugih projektih. Pomembno se je pozanimati, kakšne projekte imajo na šoli, ali ti projekti vključujejo tudi sodelovanje z drugimi državami in ali ponujajo tudi morebitne izmenjave za dijake.

Na portalu še ugotavljajo, da tudi informacije o osipu dijakov v prvem letniku in številu dijakov, ki letnike ponavljajo, niso nepomembne. Tako lahko ocenijo težo posameznih šol in programov ter pretehtajo svoje možnosti.

Skupaj s prijavo na srednjo šolo poteka tudi prijava v dijaški dom, kjer v času informativnih dni potekajo dnevi odprtih vrat.

Veliko vlogo pri izbiri poklicne poti osnovnošolcev imajo starši

"Izbira srednje šole je zelo zahtevna odločitev za celotno družino, saj vsak član želi prispevati svoje mnenje in je prepričan, da je njegovo mnenje najpomembnejše in bi moralo biti odločilno za vpis osnovnošolca," je za STA dejala šolska svetovalka na Gimnaziji Vič Jus Ašičeva.

Najpomembneje je, da se družinski člani o željah osnovnošolca pogovarjajo, s postavljanjem vprašanj o tem, kaj ga sploh zanima, pa mu bodo najbolj pomagali, je zatrdila. "Bodoči srednješolec mora sam prevzeti odgovornost, pri tem pa mu lahko pri razmišljanju in odkrivanju možnosti pomagajo domači," je še poudarila.

Jus Ašičeva bodočim dijakom svetuje, naj izkoristijo možnosti, ki jih imajo v času informativnih dni in si ogledajo tri šole. Najbolje naj bi se po njenem mnenju na to pripravili z natančnim ogledom spletnih strani šol, ki bi jim oblikovale okvir za postavljanje vprašanj.

"Doma naj si zapišejo, kaj je zanje pri izbiri šole najpomembnejše in dobro poslušajo, kar jim bodo povedali na šoli in vprašajo vse, kar jih zanima," je dejala Jus Ašičeva.

Informativni dnevi so sicer po njenem mnenju odlična priložnost za bodoče dijake, da začutijo utrip srednje šole, da spoznajo, kakšni so odnosi med zaposlenimi in dijaki, kot tudi da se spoznajo s stavbo.

Jus Ašičeva je opozorila, da bodo naslednji dnevi zaradi količine novih informacij in vtisov za osnovnošolce precej naporni. Stresne situacije pa pri vpisu na šolo niso dobrodošle, saj takrat mladi ne premislijo dobro svojih odločitev, je še poudarila.

Srednješolci

(Foto: Thinkstock)