Nekateri mladostniki se s tveganimi vedenji, med katerimi je uporaba psihoaktivnih snovi, srečajo že zelo zgodaj, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja (NIJZ) ob današnjem mednarodnem dnevu proti zlorabi in trgovanju s prepovedanimi drogami.

Kot izpostavljajo, je družina med najpomembnejšimi varovalnimi dejavniki na področju preprečevanja uporabe drog in zasvojenosti, ker so starši otrokovi prvi in najboljši učitelji. Pomembno je, da starši z otrokom ohranjajo stik, veliko komunicirajo z njim in ga poslušajo ter vzdržujejo dobre medsebojne odnose. Tako imajo več možnosti, da pri otroku pravočasno opazijo ogrožujoče spremembe.

droge in odvisnost

(Foto: iStockphoto)

Glede na raziskavo Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju (HBSC 2014) mladostniki v Sloveniji odnos z družino v splošnem ocenjujejo dobro, in sicer tako podporo družine kot kakovost pogovorov v družini. Z mamo se jih 85 odstotkov lahko ali zelo lahko pogovarja o stvareh, ki jih skrbijo, z očetom pa 67 odstotkov.

Mladostniki poleg razumevanja, poslušanja in naklonjenega odnosa potrebujejo tudi strukturo, pravila in pogovor o tem, katera vedenja so sprejemljiva in katera ne in zakaj ne. Od težav naj starši ne bežijo, saj lahko tako še povečajo otrokovo stisko in utrjujejo nesprejemljiva in tvegana vedenja, opozarjajo na NIJZ.

Če starši sami ne vedo, kako se pogovarjati, reagirati ali pomagati otroku, se lahko po nasvet ali pomoč obrnejo na šolsko svetovalno službo, na svetovalne centre za otroke in mladostnike, na center za preprečevanje odvisnosti NIJZ mariborske območne enote ali na nevladne organizacije. Na pojavnost tveganih vedenj namreč glede na raziskave vplivajo tudi nedosledno discipliniranje, pomanjkljiva pravila ter neučinkovita in slaba komunikacija med mladimi in odraslimi.

Po opozorilu strokovnih sodelavk na omenjenem centru za preprečevanje odvisnosti se je treba zavedati, da je zdrav vzgojni odnos tisti, v katerem se otrok počuti varnega, ljubljenega in sprejetega, kjer pozna meje, ve, kaj okolje od njega pričakuje in zahteva.

Po podatkih raziskave Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju je konopljo že uporabilo 21 odstotkov 15-letnikov, trije odstotki so jo uporabili že pri starosti 13 let ali prej. V Evropski raziskavi o alkoholu in drugih drogah (ESPAD 2011) pa je skoraj deset odstotkov dijakov, starih od 15 do 16 let, poročalo o uporabi več psihoaktivnih snovi, tako poleg tobaka, alkohola in konoplje tudi o uporabi drugih prepovedanih drog in zdravil brez recepta.

Mednarodni dan proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami, 26. junij, ki ga obeležujemo od leta 1987, je razglasil Urad ZN za boj proti drogam in kriminalu (UNODC). ZN so leta 1987 sprejeli posebno deklaracijo o zlorabi drog in nezakonitem trgovanju z drogami, s katero naj bi krepili osveščenost o nevarnostih, ki jih predstavljajo nedovoljene droge.