Učenci

(Foto: Thinkstock)

Na Pedagoškem inštitutu so na novinarski konferenci predstavili rezultate dveh vzporednih mednarodnih merjenj znanja matematike in naravoslovnih predmetov, TIMSS 2015, ter znanja preduniverzitetne matematike in fizike. V osnovnih šolah so izmerili znanje med četrtošolci in osmošolci, znanje matematike so izmerili med bodočimi maturanti splošnih gimnazij, znanje fizike pa med dijaki, prijavljenimi na maturo iz fizike.

"Najpomembnejši rezultat tokratne raziskave je, da so naši gimnazijci dosegli najvišje dosežke med vsemi državami, da so maturanti, ki izbirajo maturo na višji ravni, zmagali, prav tako maturanti, prijavljeni na maturo iz fizike," je ob predstavitvi rezultatov dejala nacionalna koordinatorka TIMSS za Slovenijo Barbara Japelj.

Slovenija je dosegla visoke rezultate iz matematike in naravoslovnih predmetov v osnovi šoli ter matematike in fizike v gimnaziji. Osnovnošolci so se z znanjem naravoslovja po njenih navedbah uvrstili med najboljše daljnoazijske države. Osmošolci so v naravoslovju namreč dosegli peti najvišji dosežek, ki je nižji le od dosežka azijskih držav, v matematiki pa so dosegli 12. mesto z rezultatom, ki je nižji le od devet držav in enak dosežkom ZDA in norveškim devetošolcem.

Kot je izpostavila, se tudi četrtošolci odlikujejo po zelo velikem napredku v zadnjih petih letih, saj so dosegli enajsto mesto v naravoslovju in 25. mesto (sredina lestvice) v matematiki.

Na podlagi raziskav na Pedagoškem inštitutu po njenih besedah opažajo naraščanje znanja med vsemi populacijami tudi v 4. in 8. razredu. "Rezultati v znanju so zelo pozitivni in uspešni, raziskava pa tudi prikazuje slaba stališča v družbi do znanja in poučevanja tako med učenci, dijaki, kot pri učiteljih, ravnateljih in starših. Vse to bo predmet nadaljnjih raziskav," je med drugim dodala Japljeva.

Tovrstne mednarodno primerjalne raziskave so po mnenju državne sekretarke na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Andreje Barle Lakota pomemben del sistema merjenja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti izobraževalnega sistema. "Tovrstne raziskave nam služijo za oblikovanje šolskih politik. Da je temu tako, dokazujejo rezultati zdajšnje raziskave," je pojasnila. Kot je dejala, se raziskava TIMSS razvija od sredine 90. let in vsakič znova "pokaže obraz", kaj je tisto, kar imamo znotraj kurikuluma drugače kot druge države, kje so naši učenci šibki in podobno.

Ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič pa je na družbenem omrežju Twitter zapisala, da gre za izjemen uspeh in da "imamo odličen šolski sistem".

V Sloveniji je v raziskavi TIMSS sodelovalo 4800 četrtošolcev, 257 učiteljev razrednega pouka, 4600 osmošolcev in 148 ravnateljev osnovnih šol. Vprašalnik za starše je izpolnilo 70 odstotkov staršev. Skupaj so učitelji matematike izpolnili 471 vprašalnikov o pouku matematike v posameznih razredih, učitelji naravoslovnih predmetov pa so izpolnili 859 vprašalnikov o pouku fizike, biologije, kemije in geografije za vključene osmošolce. V raziskavi je sicer sodelovalo 57 držav.

Učenci

(Foto: Thinkstock)