Otroška nevesta

(Foto: Reuters)

Prepoved otroških porok

Prvi korak k spremembi, zaustavitvi porok mladoletnic. Zavedati se morate, da se je v letih od 2004 do 2013 poročilo kar 4.500 otrok, mlajših od 18 let. Od tega je bilo kar 200 deklet, mlajših od 15 let. Težko je verjeti, toda stara zakonodaja je omogočala, da so se poročale deklice, stare 12, 13 let, če so imele soglasje staršev ali pa so bile noseče. V Virginiji so temu končno naredili konec, stopili so v korak s časom in boj aktivistov se je obrestoval. Borili so se proti prisilnim zakonom, trgovini z ljudmi, posilstvom, upravičenim z zakonom. Državna politika Jill Holtzman Vogel in Jennifer McClellan sta zaslužna za to, da so otroške poroke tam z zakonom prepovedane.

Poročajo, da so zakonsko prepovedali otroške poroke tudi Kalifornija, New York, Maryland in New Jersey.

23-letna Amadea je glas tistih, katerih glas ni slišan. Želi apelirati na vse, da si ne smemo zatiskati oči pred nasiljem. Spolna zlorab otrok je zločin, zato če sumite ali veste za takšen primer, je prav, da to takoj ustavite.

Posledice poroke v otroških letih so grozljive

UNICEF je poročal, da se vsako leto na svetu poroči 15 milijonov deklic, zato so se s programi zavzeli, da izkoreninijo to in pomagajo žrtvam. Ker otroške neveste to tudi so. Borijo se za pravice mladoletnih deklet in jim poskušajo priskrbeti ustrezno izobrazbo in zdravstvene storitve, prav tako pa nudijo različne pomoči družinam. Leta 2016 so ocenili, da bi lahko ob tedanjih številkah in rasti otroških nevest lahko pričakovali, da bi do leta 2030 številka zrasla na eno milijardo. ''To pomeni eno milijardo izgubljenih otroštev, eno milijardo temnih prihodnosti,'' je pred časom opozoril Anthony Lake.

''Dekleta, ki so poročena kot otroci, so v večji nevarnosti, da opustijo šolanje, da postanejo žrtve nasilja v družini, da se okužijo s spolno prenosljivimi boleznimi in da umrejo zaradi posledic komplikacij med nosečnostjo in porodom. Poroke otrok prizadenejo tudi gospodarstvo držav, v katerih se dogajajo, in vodijo v začarani krog revščine, ki se prenaša med generacijami,'' pojasnjujejo na UNICEF-u. Zato se številni trudijo, da bo leta 2030 ta številka nižja oz. nič.

UNICEF poroča, da je polovica mladostnikov na svetu, starih od 13 do 15 let, kar šteje 150 milijonov otrok, že bila vpletena v medvrstniško nasilje.

Nevesta

(Foto: Profimedia)

Koliko stari se lahko poročijo v Sloveniji?

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih natančno določa, kdo se lahko poroči. 16. člen navaja: ''Za sklenitev zakonske zveze je potrebno, da dve osebi različnega spola izjavita pred pristojnim državnim organom na način, določen z zakonom, svoje soglasje, da skleneta zakonsko zvezo.'' Za poroko morata biti oba, ne smeta biti prisiljena v to., usodni da se pravi ne smeta izreči v strahu ali zaradi groženj. 18. člen poudarja, da zakonske zveze ne more skleniti oseba, ki še ni stara 18 let. Nadaljujemo iz zakonika: ''Zakonske zveze ne morejo skleniti med seboj sorodniki v ravni črti, ne brat s sestro, polbrat s polsestro, stric z nečakinjo, teta z nečakom in tudi ne otroci bratov in sester, polbratov in polsester med seboj. To ne velja za razmerja, ki nastanejo pri posvojitvi, razen za posvojitelja in posvojenca. Zakonske zveze ne moreta med seboj skleniti skrbnik in njegov varovanec, dokler traja skrbništvo.'' 

Zanimivo je to, da center za socialno delo lahko dovoli, če obstajajo za to utemeljeni razlogi, zakonsko zvezo med otroci bratov in sester, med otroci polbratov in polsester, med skrbnikom in varovancem ter osebi, ki še ni stara osemnajst let. Slednje je napisano v pravnem redu Republike Slovenije.