Računalnik

(Foto: Thinkstock)

Pri uporabi interneta pri Safe.si opozarjajo na spletno nasilje, ki naj bi bilo med mladimi zelo razširjeno. Izpostavili so, da je treba do tovrstnega nasilja gojiti ničelno toleranco, in podali nekaj nasvetov, kako ga preprečiti. "V blažjih oblikah nasilja je mogoče dovolj že, da nasilneže na internetu ali mobilnih telefonih blokiramo. Če se žrtev in nasilnež poznata, lahko marsikaj naredijo starši obeh z medsebojnim pogovorom. V primerih, ko sta nasilnež in žrtev sošolca, nam lahko morda priskoči na pomoč pri reševanju zapleta šola. Pri težjih oblikah nasilja pa je treba ukrepati bolj odločno in se tudi obrniti na policijo," so izpostavili.

Opozarjajo na možnost t. i. sekstinga oziroma izmenjevanja golih in razgaljenih fotografij prek interneta. "Včasih se gole slike razširijo širše, kot je bilo sprva mišljeno. Prejemnik slik te razpošlje naprej, to pa lahko vodi v težave v šoli, nadlegovanje vrstnikov, prejemanje nespodobnih ponudb in podobno. Nikoli tudi ne moremo vedeti, kam vse so se slike razširile in kdaj kasneje v življenju bodo spet priplavale na površje in grenile življenje," so zapisali.

Glede rabe interneta so posebej izpostavili, da mladi, pogosto pa tudi starejši, ne razumejo, da internet predstavlja javni prostor: "To pomeni, da je vsaka objava na internetu dejansko javna in jo lahko vidi vsak uporabnik interneta. O zasebnosti objav zelo težko govorimo tudi takrat, kadar gre za objave v zaprtih skupinah ali prek aplikacij. Vsak tak zapis, fotografijo ali video posnetek lahko vsak prejemnik shrani na svoj računalnik ali mobilni telefon in deli naprej. S tem pa tisti, ki je prvi ustvaril objavo, izgubi nadzor nad tem, kdo objavo vidi."

Objavljanje fotografij in snemanje ter objavljanje posnetkov na družbenih omrežjih brez privolitve osebe, predstavlja grob poseg v zasebnost posameznika. "Pred vsakim fotografiranjem ali snemanjem moramo osebe, ki bodo na fotografiji, vprašati, ali dovolijo fotografiranje, enako velja, če želimo posnetek objaviti na internetu ali deliti z drugimi. Če privolitve ne dobimo, potem ne smemo fotografirati oz. posnetka objaviti na internetu," so zapisali.

Posebej so opozorili na nevarnosti prekomerne rabe interneta, računalnikov in mobilnih naprav. "Mladi zelo radi preživijo ure in ure pri komuniciranju prek družabnih omrežij in aplikacij za sporočanje, igranju video iger, pri tem pa začnejo zanemarjati druženje in druge aktivnosti. Starši naj bodo zato pozorni na nekaj znakov, ki lahko kažejo na zasvojenost: spremembe navad, padec šolskega uspeha, opuščanje druženja z vrstniki, zadirčnost, pomanjkanje spanja, nihanje razpoloženja," so zapisali.

Otrok

(Foto: iStock)

V primeru zasvojenosti je treba tudi primerno ukrepati: "Najslabša odločitev je, da otroku odvzamemo računalnik ali mobilni telefon, ali celo odklopimo elektriko v primeru igranja video iger. Na takšen način nastane zgolj konflikt. Pravilen pristop je, da se postopoma zmanjšuje čas, ki ga otrok preživi z napravo, otroka pa se spodbuja k drugim dejavnostim. V primeru, da to ne uspe, pa se je smiselno obrniti na strokovno pomoč."

Točka osveščanja o varni rabi interneta in novih tehnologij Safe.si od leta 2005 deluje kot nacionalna točka ozaveščanja otrok in najstnikov o varni rabi interneta in mobilnih naprav. Deluje v okviru projekta Center za varnejši internet, ki ga izvajajo Fakulteta za družbene vede, Javni zavod Arnes, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije.