Najstniki

(Foto: Thinkstock)

Poročilo Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC) zajema šoloobvezne 11-, 13- in 15-letnike v 42 državah, in sicer v obdobju 2013-2014.

Študija ugotavlja, da v povprečju uporaba tobaka v zadnjem desetletju med evropskimi šoloobveznimi otroki upada, je pa zdravje mladostnikov bolj ogroženo zaradi neenakosti glede na spol in socialno-ekonomski položaj družine.

V primerjavi s podobno študijo, v katero so bili vključeni podatki iz obdobja 2009-2010, je "delež 15-letnikov, ki so svojo prvo cigareto pokadili pri 13 letih ali mlajši, upadel s 24 na 17 odstotkov."

Poročilo med drugim razkriva, da je v večini držav verjetneje, da bodo po alkoholu prej posegli fantje kot pa dekleta, a vseeno so razlike glede na spol majhne. Pitje alkohola na tedenski ravni je med 15-letniki v primerjavi s prejšnjo študijo upadlo z 21 na 13 odstotkov.

Študija pa med drugim izpostavlja zaskrbljenost, da se večina 11-letnikov ali starejših otrok premalo giblje in da so dekleta pogosteje kot fantje "slabšega duševnega zdravja". Ob tem več deklet meni, da so predebela, čeprav je med fanti višja stopnja debelosti.

"Delež deklet, ki mislijo, da so predebela, je narasel s 26 odstotkov pri 11 letih na 43 odstotkov pri 15 letih. Četrtina vseh vprašanih 15-letnic je na kakšni dieti ali uporablja druge načine za izgubo telesne teže," je povedala mednarodna koordinatorka poročila Jo Inchley.

Žalosten najstnik

(Foto: Profimedia)

Trend, da otroci sčasoma začnejo izpuščati zajtrk, je posebej značilen za dekleta. Le polovica 15-letnic namreč vsakodnevno zajtrkuje.

Poročilo razkriva tudi upad spolnih odnosov med mladimi. Delež je padel z 29 na 24 odstotkov med 15-letnimi fanti in s 23 na 17 odstotkov med njihovimi vrstnicami. Dve tretjini vprašanih sta povedali, da so pri spolnem odnosu, ki so ga nazadnje imeli, uporabili kondom.

Raziskovalci so v študiji upoštevali tudi vpliv socialnih odnosov na zdravje otrok, tako v družini kot s prijatelji, upoštevali pa so tudi situiranost družine, iz katere otrok prihaja.

Vlade lahko izsledke uporabijo pri razvijanju načrtov za "spodbujanje in nego pozitivnih zdravstvenih praks v otroštvu ter obdobju adolescence, ki položijo temelje za zdravo odraslost," je povedala vodja pisarne WHO v Köbenhavnu, Zsuzsanna Jakab.

V primerjavi z minulo študijo se je raba gaziranih pijač zmanjšala med večino, a petina 15-letnih fantov še vedno pije tovrstne pijače vsakodnevno. Uživanje gaziranih pijač zaradi deleža sladkorja povezujejo s povečanjem telesne teže ter zobozdravstvenimi težavami.

Medtem mladi z leti več tožijo zaradi zdravstvenih težav, denimo bolečin v trebuhu, slabega počutja ali živčnosti. Polovica 15-letnic in četrtina njihovih vrstnikov večkrat v tednu potoži zaradi zdravstvenih težav.

Trend, ki bi se lahko v prihodnosti zaradi uporabe mobilnih naprav povečal, je kibernetsko nadlegovanje, a trenutna stopnja je manj razširjena kot druge oblike nadlegovanja in zastraševanja med mladimi, še ugotavlja poročilo.