Eden od programov Centra za zdravljenje bolezni otrok je tudi šola zdrave, oziroma bolje rečeno normalne prehrane. V programu otrok in njihovih staršev ne seznanijo samo s pomenom samokontrole in discipline, ki sta ključni za vzdrževanje zdrave telesne kondicije, ampak osvojijo tudi zdrave prehrambene navade, kamor sodijo izbira zdrave hrane, pravilna razporeditev hrane po obrokih, pravilna priprava ustrezne količine hrane in kulturno uživanje oziroma prehranjevanje.

Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični

Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični

'Zdrava prehrana je neustrezen izraz'

Predsednica bolnišnice Magdalena Urbančič dr. med., spec. pediatrije, pravi, da je izraz 'zdrava prehrana' enako kot 'zdrav način prehranjevanja' neustrezen. Pri njih so začeli uporabljati izraz normalna prehrana, "saj učimo otroke, kako normalno jesti, in ne, kako shujšati – to pomeni, da je potrebno uživati v primernih količinah glede na starost, velikost otroka primerno količino hrane in seveda tudi vse sestavine zastopane v prehranjevalni piramidi."

Kdaj je otrok pretežak oziroma kdaj je treba ukrepati?

Urbančičeva pravi, da je otrok pretežak takrat, "ko njegova teža presega 95 percentilo indeksa telesne teže – to pomeni, ko je njegova teža 20 odstotkov nad idealno." A težave ne pridejo čez noč, ampak jih je mogoče zaznati že prej, in sicer v naglih porastih teže. "Ti so značilni zlasti za začetek pubertetnega obdobja, ko začne organizem pospešeno rasti in potrebuje več gradbenega materialna, možganom pa pošilja napačna sporočila. In pri otrocih, ki nimajo izdelanih prehranjevalnih nagrad, to poslabša njihovo stanje. V pol leta lahko teža naraste tudi za deset kilogramov. To je že eden tistih alarmov, ko je treba poiskati pomoč," še doda pediatrinja.

Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični - 2

(Foto: iStockphoto)

Kaj storiti?

Kadar opazite takšen poskok otrokove teže, se o tem posvetujete z izbranim pediatrom. Če bo ta presodil, da otrok potrebuje zdravljenje, boste prejeli napotnico za zdravljenje. V šentviškem centru organizirajo štirinajstdnevni individualni program, v katerem se najprej določi dogovorjena teža, ki naj bi jo otrok pod nadzorom strokovnjakov v določenem času dosegel in tudi vzdrževal. Urbančičeva pravi, da naj bi se organizem v tem času ujel v nov način prehranjevanja, normalno pa se razporedi tudi maščevje po telesu, ki se normalizira kot pri otrocih, ki nimajo težav z odvečnimi kilogrami.

Cilj je brez podpore staršev neuresničljiv!

Pediatrinja pravi, da se program, ki v celoti z vsemi kontrolnimi pregledi po odpustu v domače okolje traja dve leti, lahko končna uspešno le v primeru, ko starši aktivno sodelujejo, razumejo otrokovo težavo in delajo v smeri razrešitve. Prav zato v Centru organizirajo predavanja in delavnice, v katerih starši razrešujejo problematiko, ki nastaja doma. Kot še posebej občutljivo skupino pediatrinja opredeljuje najstnike, ki potrebujejo še več podpore. V bolnišnici je psiholog tisti, "ki skrbi za del otrokovega dojemanja nove situacije, njegove socializacije, zvišanja samopodobe in večjega samospoštovanja in s tem razreševanja konfliktnih situacij, ki so včasih tudi vzrok prekomerni ješčnosti. Ko pa otrok pride domov, to prevzamejo njegovi starši."

Pogovor s pediatrinjo in športnim pedagogom, ki sta izpostavila ključne dejavnike za uspeh, vam predstavljamo v videoprispevku.

Svoje mnenje lahko izrazite na naši Facebook strani ali pa se nam samo pridružite s klikom na