Prepogosto starši šele v prvem ali višjih razredih osnovne šole izvedo, da njihov otrok ne sledi pouku tako, kot bi moral. Na to jih opozori učitelj ali pomočnik učitelja. Razloži jim, da njihov otrok ne more mirno spremljati pouka, da klepeta tudi takrat, ko to ni dovoljeno, da mu zelo hitro pozornost pritegne nekaj drugega, da se prav tako zelo hitro zaplete v prepir s sovrstniki. Pri takšnih otrocih je zelo pomembno sodelovanje staršev z učiteljem in psihologom.

Učenje

Otroci, ki imajo vedenjske težave, težko dlje časa rešujejo eno nalogo, kar pa se jim dolgoročno kaže kot slabši učni uspeh. (Foto: iStockphoto)

Kaj je vzrok?

Ključnega pomena je, da se poišče vzrok za otrokove vedenjske težave in da se ustrezno temu ukrepa. Otrok se bo moral naučiti tehnik samokontrole, mogoče hoditi na posvetovanje s psihologom. Prej se bo začelo ukrepati, prej bo takšen otrok pokazal večji napredek pri samokontroli vedenja, večjem zanimanju za pridobitev novega znanja.

Inštruktorji

Znano je, da otroci, ki imajo vedenjske težave, težko dlje časa rešujejo eno nalogo, kar pa se jim dolgoročno kaže kot slabši učni uspeh. Vendar se morate zavedati, da so oni zelo inteligentni, kljub temu da se mogoče ne vedejo v skladu s šolskimi pravili. Njihova največja težava je, da se ne morejo skoncentrirati samo na eno določeno stvar, prav zato njihov potencial nikoli ni izražen v popolnosti. Pričevanja mnogih staršev so potrdila, da so inštruktorji v popoldanskem času zelo dobrodošli, saj tako otroci uspešno in do konca, kar je pomembno, opravijo vso domačo nalogo in naštudirajo učno snov.

Rutina

Otrokom, ki imajo vedenjske težave, boste kot starši veliko pomagali, če jim boste tudi popoldne vzpostavili neko rutino in se je tudi vsi držali. Ker so čustveno nestabilni, jih lahko s tira vrže najmanjša sprememba v njihovem urniku. Vnaprej določite popoldanske aktivnosti in jih tudi zapišite na list papirja, ki ga postavite na vidno mesto. Prav tako naj bi bila zelo učinkovita tabela ocenjevanja za lepo vedenje, saj tako nazorno lahko vidijo, kaj se od njih pričakuje.