Kolo

(Foto: Profimedia)

Otroci se v četrtem razredu osnovne šole usposobijo za vožnjo kolesa. Po usposabljanju opravijo kolesarski izpit in dobijo kolesarsko izkaznico. Pred šestim letom starosti sme otrok voziti kolo le po pešpoti ali v območju umirjenega prometa. Od šestega do osmega leta starosti pa smejo voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe. Enako velja za otroka do 14. leta starosti, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, poudarjajo na agenciji. Starostni pogoj za pridobitev pravice vožnje kolesa izpolni otrok z nastopom koledarskega leta, v katerem dopolni predpisano starost.

Starše na agenciji tudi opozarjajo, naj poskrbijo, da otrok vozi kolo, ki je primerno njegovi starosti, ter da je pravilno opremljeno, pri čemer izpostavljajo predvsem zavore in zvonec.

Otrok je lahko na kolesu tudi potnik. Odrasli lahko kot potnika na kolesu vozijo le otroka do starosti sedem let in pod pogojem, da imajo na kolesu za to posebej pritrjen sedež in stopalke za noge. Opominjajo tudi na uporabo kolesarske čelade: "Zaščitne čelade morajo pri kolesarjenju obvezno nositi mlajši od 14 let, enako pa velja tudi za osebe, ki so mlajše od 14 let in se na kolesu vozijo kot potniki. Čelade naj bi nosili tudi vsi ostali kolesarji, ki želijo bolje poskrbeti za svojo varnost," pravijo na agenciji.

Rolerji in rolke so že leta zelo priljubljeni med otroki. Za osebe na rolerjih in rolkah veljajo enaka pravila kot za pešce, torej se morajo premikati po pločnikih in prehodih za pešce. Ker pa so rolarji oz. rolkarji veliko bolj hitri od pešcev, so tudi bolj ogroženi.

"Otrok se ne sme nikoli sam rolati po cesti. Nespametno je tudi ravnanje staršev, ki otroka na rolerjih pustijo 30 in več metrov pred sabo. Še posebej v primerih, ko je otrok na rolerjih še zelo nestabilen in je v bistvu še v fazi učenja te spretnosti. Pomembna je tudi oprema – ščitniki za komolce, zapestja in kolena ter varnostna čelada," še poudarjajo na agenciji za varnost prometa.