Družabna igra

(Foto: Thinkstock)

Razvija se kognitivno mišljenje

Ko otrok raste, se razvijata tudi mišljenje in pogled na svet. Mnogi strokovnjaki v zadnjem času poudarjajo, da imajo pri tem razvoju velik pomen tudi družabne igre.

Ko se otrok med igro sooči z neko težavo, jo bo skušal rešiti. Na začetku mu bo težko in pri tem mu bodo pomagali soigralci, sčasoma mu to ne bo predstavljalo ovir. Strokovnjaki trdijo, da takšne situacije otroka učijo, kako naj v resničnem življenju rešuje potencialne probleme.

Po drugi strani mnogi tudi trdijo, da družabne igre povečujejo otrokov inteligenčni kvocient.

Samostojnost

Če gre za igro, v kateri je igralec samostojen, se bo otrok naučil svoje poteze zagovarjati, spoznal bo, da ostali soigralci niso tu zato, da mu dajo nasvet, ampak mora situacijo rešiti sam. Družabne igre so tako dobra lekcija za samostojno soočanje s težavami, ki otroka čakajo v prihodnosti.

Timsko delo

Če igrate igro, v kateri igralci tekmujejo timsko, bo otrok spoznal pomembnost medsebojnega sodelovanja in sklepanja kompromisov. Če želijo zmagati, bodo spoznali pomembnost timskega dela.

Zmagovanje ni tako pomembno

Otrokom ne smete popuščati, da vedno zmagujejo, spoznati morajo, da v resničnem življenju sploh to ni tako mogoče. Ko otrok spozna, da je izguba del igre, da cilj družabnih iger ni vedno zmaga, bo začel sprejemati tudi poraze v resničnem življenju. Dojel bo, da se stvari ne odvijajo vedno tako, kot si želimo.

Branje

Pri družabnih igrah je vedno treba prebrati kakšne napise na karticah, tabli. Ko otrok večkrat vidi isto besedo, soigralci pa mu jo večkrat preberejo, obstaja možnost, da jo bo prepoznal in povezal črke v celoti. Naučil se bo brati, pa tudi šteti, ker mnogo družabnih iger vsebuje tudi številke.